Lyhyesti

siika

Pohjanlahden siikakannoista geneettinen selvitys

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uudessa tutkimuksessa on tunnistettu Pohjanlahden merialueella esiintyvät siikakannat ja niiden osuus kaupallisen kalastuksen saaliissa. Myös siikakantojen hoitoyksiköiksi on luotu suositus. 

Tutkimuksessa selvitettiin rannikkoalueen jokien ja merialueen siikakantojen välisiä perinnöllisiä eroja, sukulaisuutta ja geneettisen monimuotoisuuden määrää. Lisäksi luotiin menetelmä merialueen siikasaaliiden alkuperän selvittämiseksi myös jatkossa. Aineistona tutkimuksessa oli yli 3 000 siikanäytettä.

Pohjanlahden alueella esiintyy kahta eri pääsiikamuotoa. Jokikutuisen vaellussiian kannat ovat Suomessa erittäin uhanalaisia ja merikutuiset siikakannat on luokiteltu vaarantuneiksi. 

Siikakantojen hoito ja siikaan kohdistuvan kalastuksen säätely ovat tärkeitä tulevaisuuden siiankalastusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Luken tutkimustyö muodostaa perustan siikakantojen nykytilanteen arvioinnille, istutusten suunnittelulle ja siikasaaliiden kantaosuus-analyysin hyödyntämiselle.

Tutkimuksessa käytettyjen saalisnäytteiden perusteella ainakin osa merikutuisen siian kannoista tekee oletettua laajemman syönnös-vaelluksen.

Kuva: Lari Veneranta, Luke.

Lähde: LUKE

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.