Kolumni

Pohjoismaista liikkuvuutta loimulaisille

Helsingin Sanomat julkaisi 30.9. allekirjoittaneen ja Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallinin saloVieraskynä-kannanoton Työvoiman liikkuvuutta Pohjolassa on tuettava. Kirjoitus on osa laajempaa projektia, jossa Loimu yhdessä muiden Pohjoismaiden luonnontiede- ja luonnonvara-alojen ammattijärjestöjen kanssa tuottaa tietoa ja nostaa esiin kehityskohteita pohjois­maisessa työvoiman liikkuvuudessa toimialoillamme.

Projekti alkoi tämän vuoden alussa, kun järjestöjen yhteinen työryhmä ryhtyi työstämään laajaa raporttia aiheesta. Hankkeen vetäjänä toimi ruotsalainen Naturvetarna, Suomesta mukana oli Loimun lisäksi Agronomiliitto. Loimusta työryhmään kuului urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen. Kesäkuussa julkaisimme yhteispohjoismaisen 146-sivuisen selvityksen Nordic Work Mobility and Labour Market – for Professional Scientists

Järjestöjen kokouksessa kesäkuun lopulla Ruotsissa puheenjohtaja Helena Herttuainen allekirjoitti Loimun puolesta saman projektin osana päivitetyn pohjoismaisen vierasjäsensopimuksen. Muissa Pohjoismaissa työskentelevät loimulaiset saavat päivitetyn vierasjäsensopimuksen nojalla alojemme paikallisilta ammattijärjestöiltä jäsenpalveluita. Paikalliset jäsenpalvelut ovat ura- tai työ- ja virkasuhdeneuvontaa, joiden lisäksi voi halutessaan osallistua paikallisten järjestöjen tapahtumiin ja nauttia jäseneduista. Muistakaa siis hyödyntää vierasjäsensopimuksen suomia mahdollisuuksia lähtiessänne työskentelemään muihin Pohjoismaihin.

Selvityksen tekemisen aikana kyselimme myös loimulaisilta kokemuksia ja kehityskohteita muissa Pohjoismaissa työskentelyn ajalta. Kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia, mutta kehityskohteitakin löytyi. Esille nousi esimerkiksi ammatillisen pätevyyden tunnustamiseen, sosiaali- ja työttömyysturvaan sekä perheasioiden, kuten päivähoitopaikkojen käytännön järjestelyihin liittyviä kysymyksiä. Näitä on tuotu esiin selvityksessämme, jossa on myös käytännön vinkkilista ulkomaantyöhön lähteville.

Jatkamme projektiamme muun muassa käymällä poliittisten päättäjien kanssa keskusteluja edellä mainittujen työvoiman liikkuvuuden esteiden poistamiseksi. Maan hallitus on nostanut pohjoismaisen yhteistyön asialistallaan korkealle, joten toivottavasti tulosta syntyy. Hallituksessa toimii pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerinä Thomas Blomqvist (r) ja hallitus lupaa ohjelmassaan, että Suomi pyrkii helpottamaan kansalaisten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä, toimii aktiivisesti olemassa olevien rajaesteiden poistamiseksi ja pyrkii ottamaan huomioon, ettei uusia rajaesteitä synny Pohjoismaiden välille uusia lakeja laadittaessa.

HS:n Vieraskynä-kannanoton jälkeen on yhteydenottoja aiheesta tullut mukavasti. Tästä on hyvä jatkaa työtä, jotta mahdollistamme loimulaisten hyvinvoinnin ja menestyksen parhaalla mahdollisella tavalla myös Suomen rajojen ulkopuolella. •

Mikko Salo, Loimun toiminnanjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.