Lyhyesti

Suomen kallioperästä paljastui määrittämätön puhtaan energian varasto

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkijat ovat kartoittaneet Suomen syvän geotermisen energian potentiaalia kalliossa 10 kilometrin syvyyteen saakka. Uusi kartta--aineis-to esittää potentiaalisimmat geotermisen energian tuotantoalueet. Lisäksi kartta-aineisto näyttää syvyyden, jossa saavutetaan +100°C:een lämpötila Suomen kallioperässä.

GTK on tehnyt sekä geoenergian eli maalämmön että geotermisen energian potentiaali-kartoitusta. karttaAiemmin julkaistut kartat paljastavat, että maankamaramme ylimpään 300 metriin on varastoitunut energiaa noin tuhat kertaa koko maan energiantuotannon verran. 

Geoenergia on peräisin maapallon sisältä tulevasta lämmöstä ja auringon säteilystä. Geoterminen energia on maan sisältä tulevaa lämpöä, joka on varastoitunut syvälle maankuoreen. Geotermistä energiaa voidaan käyttää suoraan kaukolämmön tuotantoon. Sen tuotannon haasteena on energialähteen saavutettavuus, joka johtuu Suomen geologisista olosuhteista.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kuva: GTK

Lähde: GTK

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.