tiesithan

Klikkaa kuva isommaksi.

 

Tunnetko työttömyysturvasi?

Loimun jäsen – myös opiskelija - voi liittyä kauttamme myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Tämän työttömyysvakuutuksen voi ottaa ollessaan palkkatyösuhteessa ja siitä päivästä alkaen, jolloin itse ilmoittaa haluavansa liittyä kassaan.

Ansiopäivärahan saajalta edellytetään työssäoloehdon täyttämistä jäsenyysaikana. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut työssä tarkastelujakson (28 kk) aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa.

Tarkastelujaksoa pidentää esimerkiksi päätoiminen opiskelu tai muu tähän verrattava hyväksyttävä syy. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään 7 vuotta.

Opiskelijajäsenen työttömyysturva

Opiskelijajäsen voi liittyä kassaan, mikäli hänellä on voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Opiskelijajäsen voi kerätä työssäoloehtoa jo opiskeluaikaisilla töillä, kuten kesätöillä. Töiden ei tarvitse olla oman alan töitä. Kassajäsenyyden on oltava katkeamaton, sillä jos jäsenyys katkeaa, täytyy työssäoloehto kerryttää uudelleen.

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa valmistumisen jälkeen tai kun opiskelu on muuten päättynyt, mikäli työssäoloa on kertynyt vähintään 26 viikkoa. •

 

Lisätietoa työttömyysturvasta ja työssäoloehdosta

Verkkosivultamme www.loimu.fi/jasenasiat/tyottomyyskassa-ja-turva Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
www.erko.fi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
www.tyj.fi

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.