Lyhyesti

kuvitus1

Työllisyysasteen nousu kiinni osaamisen ja työkyvyn tukemisesta

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi työtehtäviä ja työnjakoa kaikilla toimialoilla. Muutos etenee helposti teknologian ehdoilla. On havaittu, että jos työntekijät pääsevät ajoissa mukaan muutokseen, he voivat itse suunnata työtehtäviään ja kehittää osaamistaan uusille alueille, eikä työelämästä ajauduta pois.

– Miten pidetään huolta työntekijöiden osaamisesta, työtehtävien mielekkyydestä ja työssä pysymisestä? kysyy johtava tutkija Eveliina Saari

– Osaamisen ennakointi ja johtaminen työntekijöitä osallistavalla tavalla on iso haaste sekä työpaikkojen henkilöstöjohdolle että työmarkkina-kentälle.

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää myös työelämän muokkaamista niin, että osatyökykyisten mahdollisuudet osallistua on otettu huomioon. Noin puolella työikäisistä suomalaisista on jokin sairaus tai vamma.

– Yrityksillä ei ole varaa jättää osatyökykyisten osaamista ja työpanosta käyttämättä, toteaa johtaja Eva Helaskoski Työterveyslaitokselta. 

Kuva: Mostphotos.com/Dooder

Lähde: Työterveyslaitos

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.