promot

Uudet kampuspromoottorit Ouluun ja Turkuun

Loimun kampustason toiminta vahvistui kahdella uudella kampuspromoottorilla.

Oulun kampuspromoottori Nuuti Vasari ja Turun kampuspromoottori Aliisa Wahlsten aloittivat työnsä lokakuussa. Vasari opiskelee viidettä vuotta fysiikkaa ja Wahlsten neljättä vuotta biologiaa.

Molemmat uudet promoottorit korostavat Loimun tärkeää roolia siirryttäessä työelämään opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen.

– Loimu tuo ammattiliiton toiminnan lähelle opiskelijaa. Ammatti-identiteetin rakentaminen, työelämän pelisääntöjen oppiminen ja oman osaamisen tunnistaminen viitoittavat polkua yliopistosta työelämään, toteavat uudet kampuspromoottorit kuin yhdestä suusta.

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.