Lyhyesti

puro

Uusilla arviointikeinoilla apua uhanalaisille purolajeille

Pienten virtavesien ekologisen tilan määrittämiseen on kehitetty uusia menetelmiä, jotka mahdollistavat ensimmäistä kertaa vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset arviot. Huonokuntoiset purot ja ongelmalliset valuma-alueet voidaan paikallistaa ja vesiensuojelutoimet kohdentaa kustannustehokkaasti. Samalla suurempien vesistöjen kuormitusta voidaan vähentää ja parantaa uhanalaisten lajien elinolosuhteita. 

Suomessa on hyvin vähän täysin luonnontilaisia puroja ja noroja. Puroissa elää useita harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja, kuten purosammalia, vesihyönteisiä, jokihelmisimpukoita eli raakkuja sekä purotaimenia.

– Uusien menetelmien avulla voidaan arvioida, missä kohtaa valuma-aluetta purojen tila on eniten heikentynyt, ja miten siinä havaittu lajisto poikkeaa luonnontilaisesta lajistosta. Lähestymistapa on ensimmäistä kertaa sama kuin suurempien vesien ekologisen tilan luokittelussa, erikoistutkija Jukka Aroviita Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) kertoo.

Uudet arviointimenetelmät perustuvat tilastomallinnukseen ja hankkeessa koottuihin laajoihin aineistoihin. Arviointi-menetelmiä on kehitetty Freshabit LIFE IP -hankkeessa, joka on Suomen kaikkien aikojen suurin EU-LIFE-hanke.

Kuva: Mostophotos/Juhani Viitanen

Lähde: SYKE

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.