Pääkirjoitus

Vieläkö tekstissä on voimaa?

Aikakauslehtien liitto, jonka jäsen Loimu-lehtikin on, järjesti jokin aika sitten tilaisuuden, jossa käsiteltiin annatekstiä ja sille vaihtoehtoisia kerronnan keinoja verkossa. Minkälaiset ovat lukemisen ja tekstikerronnan tulevaisuudennäkymät, kun tekstin rinnalle ja sen kanssa kilpailemaan ovat nousseet enenevässä määrin kuva- ja videokerronta?

Tällä digitaalisen viestinnän aikakaudella mediankäytön muutos koskee jo muitakin kuin vain nuoria, ja ajastamme puhutaan tekstinjälkeisenä aikana. Menettääkö tekstiin perustuva tiedonvälitys merkityksensä, kun lukijat viihtyvät yhä enemmän digitaalisen viestinnän parissa? Vai kääntyykö trendi sittenkin takaisin? Digitaalisenkin viestinnän vastaanottamisessa voi tulla raja vastaan. Nyt jo on viitteitä ruuhkavuosiaan elävien nuorten aikuisten siirtymisestä painettujen lehtien tilaajiksi eli ensisijaisesti tekstien pariin. 

Tässä lehdessä käsitellään laajasti ja perusteellisesti muun muassa suomalaisen satelliittiteknologian kehitystä ja esitellään alan uusia kotimaisia toimijoita. Asiantuntijat kertovat, mihin kaikkeen satelliittikuvaa voi hyödyntää: esimerkiksi metsien inventoimiseen, sääolosuhteiden muutosten seurantaan ja luonnonkatastrofien aiheuttamien tuhojen kartoittamiseen. Vastaavanlaisen juttukokonaisuuden toteuttaminen vaikkapa videona olisi vaatinut aivan toisen mittaluokan taloudellista ja ajallista satsausta. 

Tiedon välittäminen tekstikerronnalla on siis edelleen resurssien käytön kannalta tehokasta, samoin kuin sen vastaanottaminen. Laajemmankin artikkelikokonaisuuden lukaisee nopeasti, siinä on helppo siirtyä osiosta toiseen, palata taakse päin ja silmäillä – luki sitä sitten painetusta tai verkkolehdestä. 

Uudet kerronnan keinot ovatkin usein vain tekstiä täydentäviä. Tämän numeron satelliittiaiheesta voit katsoa kaksi lyhyttä asiantuntijahaastattelua Loimun verkkolehdessä. •

Anna Melkas, viestintäpäällikkö

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.