ttl

Häly, keskeytykset ja puutteelliset ohjeet yleisiä

Kognitiivisen ergonomian avulla työ suunnitellaan niin, että se on linjassa inhimillisten tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa, jolloin työ on sujuvaa, terveellistä ja tuottavaa.

Työterveyslaitoksen (TTL) hankkeessa kehitettiin keinoja häiriöiden, keskeytysten ja tietotulvan hallintaan työntekijöiden kanssa. Alkukyselyyn vastasi yli 900 henkilöä. Kognitiiviset kuormitustekijät ovat yleisiä työssä: Osallistuneista 80 % työskentelee päivittäin puhehälyssä tai melussa, 55 %:lla meneillään oleva tehtävä keskeytyy useita kertoja päivässä ja 50 % toimii päivittäin epäselvien tai puutteellisten ohjeiden varassa.  Yli 80 prosenttia vastaajista kuvaa näiden seikkojen kuormittavan. 

Pelisäännöistä on koottu huoneentaulut, jotka voi tulostaa ja muokata edelleen oman työpaikkansa tarpeisiin. Sujuvan aivotyön tietopankki löytyy TTL:n verkkosivuilla:
www.ttl.fi/aivotyo-tietopankki.  

 

Hallitsemme tietotulvaa esimerkiksi

 • Osittamalla projektityötä, jakamalla työtä ja selkiyttämällä vastuut
 • Varaamalla aikaa tehtävien hoitamiseen ja omaksumiseen
 • Lopettamalla kokoukset 15 min etuajassa, jotta ehdimme mm. sisäistää asiat, tallentaa materiaalit ja varata jatkotyöstöajan 
 • Päättämällä kuka/ketkä/miten keräävät ja tiivistävät olennaiset asiat 
 • Tarkistamalla ensin, mikä on sovittu oikea kanava viestiä 

Sähköposti

 • Sujuvammin valmiiksi soittamalla tai lyhyellä palaverilla?
 • Viestien otsikointi: Otsikoimme viestit sovitulla tavalla, koodeilla tai muuten napakasti asia kuvaten 
 • Jos lähetämme viestejä useille vastaanottajille, laitamme kopiokenttään heidät, joilta ei vaadita vastausta
 • Miten yhteisiä sähköpostilaatikoita käytetään? 

Tiedon jakaminen

 • Päivittyvät asiat: miten ja minne koostamme mm. tiedot, työohjeet, käsikirjat, linkit
 • Tallentaminen: minne, missä muodossa – yhtenäinen kansiorakenne virtuaalisissa työtiloissa 
 • Yhteiset tiedostopohjat kaikkien työtä helpottamaan ja muokkaamme niitä yhdessä paremmiksi 
 • Käytämme aina organisaation yhteisiä tiedostopohjia
 

 

Lähde: TTL

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.