Lyhyesti

lapsi

Tutkija Sam van Bijnen ohjaa tutkittavaa lasta Meg-laborato­riossa. Lapsuuden aikana rakennetaan se hermoverkosto, jonka toimintaan pohjautuu aivojen toiminta läpi elämänkaaren.

 

Lapsen aivot - enemmän kuin pienet aikuisen aivot

Jyväskylän yliopiston tutkimus osoitti lapsen aivoissa erityispiirteitä, joita aikuisten aivoissa ei nähdä. Lapsuus ja nuoruus ovat aivojen näkökulmasta erityistä aikaa, sillä aivojen hermoverkot ovat silloin herkkiä muovautumaan vuorovaikutuksen perusteella.

Aivojen kehitys ymmärretään usein asteittaisina muutoksina aikuisuutta kohti. Käsitys ei vastaa aivotutkimuksen antamaa tietoa aivojen kehityksestä. Jyväskylän yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että lapsen aivot ovat aivan eri asia kuin pienet, keskeneräiset aikuisen aivot.

Yliopistotutkija Tiina Parviaisen johtama tutkijaryhmä osoitti lasten aivoissa aikuisen aivoista selvästi poikkeavan pitkäkestoisen aktivaation. Tämä aivoaktivaatio liittyy erityisesti aivojen kehitysvaiheeseen, ja se näyttäisi katoavan aikuisuuteen mennessä. Tuloksista on raportoitu Human Brain Mapping -lehdessä.

Parviaisen tutkimusryhmä pyrkii ymmärtämään lapsille erityisen aivoaktivaation merkitystä tiedollisen kehityksen taustalla. Ryhmässä työskentelevä väitöskirjatutkija Sam van Bijnen on tutkinut tämän aktivaation ilmenemistä lapsilla, joilla on kielen kehityksen erityisvaikeus. Vaste on näillä lapsilla poikkeuksellisen voimakas, mutta vain kielen käsittelyyn erikoistuneessa vasemmassa aivopuoliskossa.

Vasen aivopuolisko näyttäisi säilyttävän pidempään lapsen aivoille tyypilliset ”keskeneräiset” piirteet. Nämä kansainvälisestikin harvinaislaatuiset löydökset sopivat yhteen vasemman aivopuoliskon tunnettuun rooliin kielellisten toimintojen taustalla. 

Lähde: Jyväskylän yliopisto
kuva: Petteri Kivimäki

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.