Kuvassa

ikimetsa

Metsien hiilitase kiinnostaa USA:ssa

Yhdysvaltain metsämaiden maanpäälliseen biomassaan on sitoutunut arviolta noin 15 000 teragrammaa hiiltä.

Metsien käyttö hiilinieluina ja -varastoina – ja pääsy hiilimarkkinoille – kiinnostaa täällä niin metsänomistajia kuin muitakin toimijoita. Tällä hetkellä vain Kaliforniassa toimii päästökauppajärjestelmä, joka koskee isoja yrityksiä ja seuraa suurin piirtein samoja periaatteita kuin Euroopassa. On kuitenkin vain ajan kysymys, milloin muutkin osavaltiot perustavat omia järjestelmiään. 

Nyt toimivan päästökauppajärjestelmän sivuun on syntynyt myös vilkasta vapaaehtoista päästökauppaa. Ympäristömaineestaan kiinnostuneet yritykset ovat ostaneet päästöoikeuksia rahoittamalla erilaisia päästöjä vähentäviä hankkeita, kuten siirtymistä avohakkuista harvennushakkuisiin. Näiden toimenpiteiden päästövaikutukset arvioi riippumaton ulkopuolinen asiantuntijayritys

Kuvassa näkyy lauhkean vyöhykkeen sademetsää USA:n luoteiskulmassa sijaitsevassa Olympic National Park -kansallispuistossa. Suurimmat kuvan sitkakuusten rungot voivat olla tilavuudeltaan 250–350 kuutiometriä eli yli satakertaisia suomalaisiin keskivertokuusiin verrattuna.

Teksti: Jussi-Pekka Aukia, Kuva: Lilli Kaarakan arkisto

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.