Lyhyesti

lasi

Pulssitettu laserkasvatus on teknologisesti haastava menetelmä. Valmistustekniikan kehityttyä uudenlaista lasia voidaan valmistaa suuremmassa mittakaavassa. 

 

Taipuva lasi kehitettiin suomalaistutkijan johdolla

Uusi materiaali voi mullistaa käsityksemme lasin mahdollisuuksista: plastinen lasi voi painua kasaan ja venyä murtumatta. Monikansallisen tutkimusryhmän tutkimus on julkaistu Science-lehdessä.

– Löysimme keinon, jolla lasi käyttäytyy plastisesti. Toisin sanoen kehittämämme lasi on sitkeämpää kuin normaali lasi, Marie Curie Fellow -tutkija Erkka Frank­berg toteaa.

Tutkijoiden käyttämällä valmistusmenetelmällä alumiinioksidi muutettiin lasimaiseen muotoon. Pulssitettu laserkasvatus (pulsed laser deposition) on kuitenkin teknologisesti haastava menetelmä. Frankbergin mukaan valmistustekniikan pitääkin kehittyä ennen kuin uudenlaista lasia voidaan valmistaa suuremmassa mittakaavassa. Pienikin virhe valmistuksessa, kuten särö, ilmakupla tai epäpuhtaus, voi johtaa materiaalin murtumiseen.

Tutkimuksessa lasista tehtiin ohuita kalvoja, joiden ominaisuuksia testattiin rasittamalla niitä mekaanisesti muun muassa venyttämällä ja puristamalla. Pääkokeet suoritettiin elektronimikroskoopin sisälle rakennetulla koelaitteistolla Ranskan Lyonissa. Monikansallisessa tutkimuksessa oli mukana tutkijoita Suomen lisäksi Ranskasta, Italiasta, Itävallasta, Norjasta ja USA:sta.

– Iso mallinnustyö tehtiin Tampereella. Atomitason mallinnuksessa hyödynnettiin Kajaanissa sijaitsevan Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) supertietokoneita Sisua ja Taitoa. Kokeellisessa tutkimuksessa taas hyödynnettiin Tampereen uuden mikroskopiakeskuksen (TMC) laitteistoja, tutkimuskonsortiota johtanut Frankberg toteaa. 

Uusia käyttötapoja lasille

Plastisen lasimateriaalin kehitys voi tulevaisuudessa johtaa moniin uusiin innovaatioihin. Uuden plastisen lasin lujuus on moninkertainen teräkseen verrattuna. Lisäksi lasi on huomattavasti terästä kevyempää, mikä voi tulevaisuudessa avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi koneenrakennuksessa tai yleisemmin rakentamisessa. Useat lasin modernit käyttökohteet ovat elektroniikassa, uusiutuvan energian tuotannossa, avaruustekniikassa ja akkuteknologioissa.  

Lähde: Tampereen yliopisto 
kuva: Erkka Frankberg

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.