Kolumni

Tehdään Loimusta Stocka

Helena Herttuaisen kaksivuotinen puheenjohtajakausi päättyi vuoden lopussa ja Helenan jälkeen jouni_vainio_kolumniminun on hyvä jatkaa Loimun puheenjohtajana. Helenan aikana Loimun toiminta lähti hyvin käyntiin. Saatiin Loimun strategia valmiiksi, samoin kuin loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelma. Paperitöiden suurin osuus on nyt valmiina ja voimme keskittyä niiden noudattamiseen.

Nyt voimme keskittyä täysillä varsinaisiin tehtäviimme. Näistä tärkein on jäsenistömme edunvalvonta. Toki edunvalvonta on toiminut koko ajan, mistä osoituksena saamamme hyvä palaute jäsenistöltä. Meidän tulee valvoa jäsenistömme etuja työelämässä ja tätä varten meidän pitää kouluttaa työpaikkojen loimulaisia luottamushenkilöitä. Meidän pitää myös valvoa niiden jäsentemme etuja, jotka syystä tai toisesta ovat työelämän ulkopuolella. Tätä varten järjestämme erilaisia urapalveluita ja koulutuksia. 

Lyhyellä aikavälillä suurin haaste Loimulle lienee käynnissä oleva neuvottelukierros ja sen myötä mahdolliset työtaistelut. Työtaisteluiden myötä osa jäsenistöstä saattaa erota, mutta toisaalta liittoon saattaa liittyä tähän asti järjestäytymättömiä. Mahdollisissa työtaistelutilanteissa Loimun on pystyttävä vastaamaan jäsenistön kysymyksiin nopeasti ja selkeästi. Tiedottamisen pitää olla nopeaa, ajantasaista ja oikeaa. Tämä tullee aiheuttamaan haasteita toimistomme henkilöstölle, mutta uskon vakaasti heidän pystyvän siihen. Myös hallitus voi joutua tekemään päätöksiä tavanomaista nopeammassa tahdissa. Venymistä saatetaan lähikuukausina tarvita. Pyrkimyksemme on, ettei kukaan eroa Loimusta sen vuoksi, ettei saanut työtaistelutilanteessa tarvitsemaansa tietoa Loimusta.

Pitkällä tähtäimellä meidän pitää saada lisää vaikutusvaltaa ja sitä saadaan Akava-yhteisössä suuremmalla jäsenmäärällä, eli uusia jäseniä pitää saada ja ennen muuta kerran liittyneet pitää saada pysymään jäseninämme. Tässä pitää toimia koko jäsensaralla – saada uusia nuoria jäseniksi ja tarjota työelämään siirtyneille hyviä ja kattavia palveluja aseman vakiinnuttamiseksi työelämässä. Samalla meidän tulee saada myös yli viisikymppiset pysymään jäseninä. Eli Loimun pitää pystyä tarjoamaan kaikille luotettavia ja asiantuntevia palveluita silloin, kun niitä tarvitaan ja kaikille, jotka niitä tarvitsevat. Voisi sanoa, että Loimun pitää olla niin kuin Stocka ennen muinoin – mitä Stockalta ei saanut, sitä ei tarvinnut.

Jouni Vainio, Loimun puheenjohtaja

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.