Pääkirjoitus

Tulevaisuuden työelämä on ihmisten

Tulevaisuuden tutkimuksen yhteydessä on esitetty näkemys, jonka mukaan meillä on taipumusta annamelkasyliarvioida lähitulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia ja aliarvioida pidemmällä tähtäimellä tapahtuvia muutoksia. Yhä selvemmäksi alkaa kuitenkin käydä se, että joudumme katsomaan aina vain pidemmälle tulevaisuuteen, kun nopeasti muuttuvassa maailmassa mietimme omia ratkaisujamme ja perusteluja niille. 

Tässä numerossa Turun yliopiston tulevaisuudentutkija Leena Jokinen maalaa meille vaihtoehtoisia kuvia siitä, mihin suuntaan työelämä voisi tulevaisuudessa kehittyä. Rajat työn ja työttömyyden välillä voivat muuttua vähemmän selkeiksi. Palkkatyöstä saattaa tulla yhä pienemmän joukon etuoikeus. Kilpailu työelämässä näyttäisi kiristyvän entisestään.

Vaikka työelämän tulevaisuudennäkymät herättäisivät epävarmuutta ja ehkä pelkoakin, pelkkiä uhkakuvia ne eivät ole. Eri skenaarioiden tarjoamat tulevaisuudennäkymät ovat erilaisia, ja kuka tietää, mikä niistä toteutuu. Skenaarioissa kuvatut vaihtoehdot myös koskettavat hyvin eri lailla eri toimialoja ja eri maailmankolkkia. Eikä koskaan pystytä ennakkoon ottamaan huomioon sitä, miten täysin odottamattomat ilmiöt tai tapahtumat voivat muuttaa tilanteen ja kääntää kehityksen suunnan.

Jos Jokisen kuvaama kehitys tulee todeksi, on siinä myös paljon hyvää. Työnteosta tulee mielekkäämpää, kun robotit hoitavat rutiinit ja ihmiset saavat keskittyä siihen, mihin tekoäly ei pysty. Kun teknologia kehittyy, ihmisen sosiaalisten ominaisuuksien merkitys korostuu. Meiltä vaaditaan aiempaa enemmän puhtaasti ihmisyyteen liittyvissä asioissa. Se voi nostaa työelämässäkin uuteen arvoonsa sen, mikä meissä on kaikkein inhimillisintä.

Anna melkas, viestintäpäällikkö

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.