Lyhyesti

laiva

FAMOS-hankkeessa oli mukana 15 organisaatiota seitsemästä maasta, ja siinä toteutettiin 20 painovoiman mittauskampanjaa ympäri Itämerta.

 

Tutkimushanke parantaa turvallisuutta Itämerellä

Luotettavat ja tarkkaan kartoitetut laivaväylät ovat edellytys navigoinnin turvallisuudelle merellä. 

Paikkatietokeskus ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) osallistuivat kansainväliseen FAMOS-hankkeeseen, joka tähtää merikuljetuksen turvallisuuden, tehokkuuden sekä taloudellisuuden parantamiseen tarkentamalla Itämeren syvyystietoja. Parannetuilla syvyystiedoilla kuljetusreitit voidaan optimoida laivojen syväyksien sekä polttoaineen kulutuksen suhteen. 

Hankkeen mittauskampanjat mahdollistavat Itämerta ympäröivien maiden merikartastojen korkeuksien nollatasojen yhdistämisen. Eri maiden merikartastojen nollatasot vaihtelevat Itämerellä jopa 25 cm.

Merikartastojen yhdistäminen vaatii nykyistä tarkempaa geoidimallia Itämeren alueelle. Geoidi on maapalloa kuvaava muoto, johon vapaa valtameren pinta asettuu lepotilassa. Se on täten suoraan sidoksissa merensyvyyksiin. Geoidimallia voidaan parantaa painovoimamittauksilla. Painovoima ei ole tasainen koko planeetalla, vaan sen voima vaihtelee alueittain ja on jatkuvassa muutoksessa. Painovoiman muutoksiin vaikuttaa muun muassa jääkauden jälkeinen maankohoaminen.

Lähde: Geologian tutkimuskeskus
Kuva: Pixabay / Finnmiki

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.