job

Yliopistoille uudet ohjeet määräaikaisuuksista

Uusi ohjeistus julkaistiin joulukuussa 2019 sähköisessä muodossa ja se löytyy Loimun nettisivuilta.

Ohjeistuksen työsti Sivistystyönantajien ja palkansaajajärjestöjen (JUKO, JHL, Pro) yhteinen  työryhmä, jonka perustamisesta oli sovittu keväällä 2018 käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa.  Sen tehtävänä oli käsitellä määräaikaisia työsuhteita yliopistoissa, tavoitteena pyrkiä vähentämään niiden määrää. 

Työryhmässä tarkasteltiin mm. määräaikaisuuksia koskevia tilastoja. JUKO toteutti ensin oman kyselynsä hyvistä määräaikaisuuksiin liittyvistä käytännöistä yliopistojen jukolaisille pääluottamusmiehille. Myöhemmin keväällä työryhmä toteutti vielä samasta aiheesta yhteisen kyselyn, yliopistojen HR-päälliköille ja pääluottamusmiehille. Kerätyn tiedon pohjalta työryhmä lähti uudistamaan vuonna 2013 annettua ohjeistusta määräaikaisista työsuhteista yliopistolla. 

Työryhmässä keskusteltiin erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön merkittävän suuresta määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Yliopistojen rahoitusmalli on työsuhteiden suunnittelun osalta ongelmallinen ja vaikeuttaa yliopistojen henkilöstösuunnittelua. Ulkopuolisen projektirahoituksen haasteet ovat selkeästi yksi tekijä määräaikaisten työsuhteiden suuressa määrässä, mutta se ei yksin riitä selitykseksi. Erityisen paljon keskustelua määräaikaisuuden perusteista aiheuttivat yliopistojen erilaiset urajärjestelmät, kuten neliportainen tutkijanuramalli. Osapuolet sopivat jatkavansa keskustelua uramalleista ajan kanssa avoimin mielin ja siksi ohjeistus jätettiin sen osalta vanhaan muotoonsa. Keskeisenä tilannetta parantavana seikkana nousi esiin ennakoiva henkilöstösuunnittelu, jonka avulla tarpeettomia määräaikaisuuksia voitaisiin yliopistoissa konkreettisesti vähentää.

Työryhmä sai työnsä päätökseen joulukuun lopussa julkaistuaan uuden määräaikaisia työsuhteita koskevan ohjeistuksen ja järjesti aiheesta myös webinaarikoulutuksen määräaikaisuuksista yliopistojen esimiehille ja luottamusmiehille. Neuvotteluyhteys Sivistystyönantajien ja palkansaajajärjestöjen välillä toimii, ja osapuolet kykenevät löytämään yhteisiä näkemyksiä kehittämiskohteista yliopistoilla. Uuden ohjeistuksen toivotaan tuovan parannusta myös määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien uudelleen työllistymiseen ja mahdollisuuksiin löytää työtä yliopiston ulkopuolelta. Määräaikaisten työsuhteiden määrän kehittymistä seurataan myös jatkossa. 

Perusteettomia määräaikaisia työsuhteita koskevan ongelman hoitamisessa tarvitaan myös jäsenten omaa aktiivisuutta. Työehtosopimuksen mukaan määräaikaisuuden perusteesta voidaan käydä ensin neuvottelu oman esimiehen kanssa, minkä jälkeen asiasta voidaan neuvotella paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan edustajan kanssa. Jos nekin päättyvät erimielisyyteen, voidaan neuvotteluja jatkaa liittotasolla JUKOn ja Sivistystyönantajien kesken ja lopulta saattaa asia työtuomioistuomen ratkaistavaksi. Vaihtoehtoisesti määräaikaisen työsuhteen perusteen voi riitauttaa käräjäoikeudessa. Paikalliset luottamusmiehet ja liittojen asiantuntijat vastaavat mielellään määräaikaisia työsuhteita koskeviin kysymyksiin.

Teksti: maija holma, neuvottelupäällikkö, loimu, kuva: ingimage

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.