Lyhyesti

linnut

Talitiainen on esimerkki yleislajista, joka kukoistaa ihmisen läheisyydessä.

 

Kolmannes Suomen lintulajeista vaikeuksissa

Ilmastonmuutos vaikuttaa lintujen elinympäristöihin niin muuttomatkoilla kuin talvehtimis- ja pesimäalueilla. Monet lintulajit kärsivät, jotkut hyötyvät. 

Syitä lajien uhanalaistumiseen on monia, joista ilmeisin on ilmastonmuutos. Ihmisen toiminta kaikkinensa muuttaa elinympäristöjä dramaattisesti. Ilmaston lämpenemisen myötä eteläiset lintulajit leviävät Suomeen. Ilmasto lämpenee nopeimmin pohjoisilla alueilla. Kaikkein pohjoisimmille lintulajeille ei uusia, sopivia elinympäristöjä enää löydy.

Oulun yliopistossa tehdään useiden lintulajien pitkäaikaisseurantoja. Tiaisia on tutkittu 1960-luvulta lähtien, ja monia kahlaajalajeja on seurattu useiden vuosikymmenien ajan. 

– Hömötiaisilla pesintä on aikaistunut 5–6 päivää 35 vuoden seurantajakson aikana. Samansuuntaisia havaintoja on tehty myös talitiaisten pesinnästä, kertoo tutkijatohtori Emma Vatka.

Poikasia uhkaa koleana alkukesänä kylmettyminen ja nälkäkuolema. Sopivista pesimäpuista on huutava pula, eikä hömötiainen ole sopeutunut pesimään pöntöissä. Lisäksi hömötiainen ei löydä ruokaa entiseen tapaan nykymetsistä. Hömötiainen onkin nykyään erittäin uhanalainen. 

Talitiainen sen sijaan on menestyjä, joka hyötyy talviruokinnasta, leudommista talvista ja viihtyy hyvin ihmisen tarjoamissa pesäpöntöissä. 

Vatka on tällä hetkellä post doc -tutkijana Helsingin yliopistossa ja emeritusprofessori Markku Orellin tutkimusryhmän kasvatteja. Oulun yliopiston Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikössä jatketaan tiaispopulaatioiden pitkäaikaistutkimusta.  

Lähde: Oulun yliopisto

Kuva: Mostphotos / Julius Jansson

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.