2019

 

Klikkaa kuva isommaksi.

 

Loimun toiminta 2019 pähkinänkuoressa

Palvelimme jäseniä aktiivisesti

 • Kehitimme Loimun avoimien työpaikkojen syötettä edelleen, käyttäjämäärät ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2017 vuoteen 2019.
 • Kehitimme nuorille suunnattuja palveluita, esimerkiksi Afterwork-konseptia ja Nuorten verkoston toimintaa.

Valvoimme jäsenten etua työelämässä

 • Olimme vahvasti mukana valmistelemassa eri sektoreiden virka- ja työehtosopimustavoitteita ja akavalaisten liittojen yhteistä työtaisteluvalmiutta. 
 • Käynnistimme Loimun uusien sektorikohtaisten toimikuntien työskentelyn. 
 • Annoimme asiantuntevaa työ- ja virkasuhde­neuvontaa noin 750 jäsenelle.

Haimme kasvua ja vahvistumista järjestönä

 • Teimme uuden ennätyksen opiskelijajäsenten määrässä.
 • Toteutimme Itämeri- eli Suosittele Loimua -kampanjan.
 • Toteutimme Loimun LinkedIn-kanavalla näkyvyyskampanjan, joka kasvatti Loimun LinkedIn-sivun seuraajien määrää 42 prosentilla.

Kehitimme loimulaisten alojen koulutusta ja jäsenten osaamista

 • Pystyimme vastaamaan aktiivimallin vaatimuksiin heti, ja Loimun toimistolta antamamme uravalmennuksen määrä kasvoi yli 200 tuntiin.

Paransimme loimulaisten alojen toimintaedellytyksiä

 • Julkaisimme Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelman ja jaoimme sitä päättäjille.

Toimimme loimulaisten äänitorvena

 • Järjestimme Loimun Kestävän tulevaisuuden eduskuntavaalipaneelin, johon osallistui muiden muassa kolme nykyistä ministeriä.

Rakensimme loimulaista yhteisöllisyyttä

 • Järjestimme Loimun Perhepäiviä, joihin osallistui yhteensä 340 loimulaista tai heidän perheen­jäsentään.
 • Julkaisimme Loimu-lehden opiskelijaliitteen uudistetulla ilmeellä.
 • Edistimme Loimun jäsenyhdistysten toimintaa muun muassa tukemalla niiden toimintaa taloudellisesti ja järjestämällä yhteistilaisuuksia. Saimme Loimuun uuden jäsenyhdistyksen Oulun Loimun.

Kannoimme vastuumme kestävän tulevaisuuden rakentamisesta

 • Laskimme Loimun hiilijalanjäljen ja teimme linjauk­sia sen pienentämiseksi tulevaisuudessa.  

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.