Lyhyesti

laitos

Metsäteollisuusyritysten käyttämästä raakapuusta lähes puolet meni sellun valmistukseen.

 

Metsäteollisuuden puunkäyttö väheni

Metsäteollisuusyritysten raakapuun käyttö kääntyi laskuun vuonna 2019. Kokonaiskäyttö väheni edellisvuodesta kolme prosenttia 71 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaisen raakapuun käyttö supistui edellisvuoden ennätyslukemista viisi prosenttia, kun taas tuontipuun kulutus kasvoi. Lähes puolet raakapuusta meni sellun valmistukseen.

Heikentyneet suhdanteet vähensivät metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja sen seurauksena myös raakapuun käyttöä.  Raakapuun käyttö väheni kaikilla toimialoilla puolikemiallista massateollisuutta lukuun ottamatta. 

– Kuusi vuotta jatkunut raakapuun käytön kasvu päättyi. Tänä aikana raakapuun kokonaiskäyttö lisääntyi yli 12 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen raakapuun käytössä saavutettiin toissa vuonna kaikkien aikojen ennätys, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta.

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuustuotteiden tuotantoon meni 61 miljoonaa kuutiometriä. Kaikkien kotimaisten puutavaralajien käyttö supistui, mutta tuontipuun kulutus jatkoi kasvuaan. Vuonna 2019 metsäteollisuus jalosti tuontiraakapuuta seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten lisääntyi lehtikuitupuun ja tuontihakkeen käyttö.

– Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta, sekä lehtikuitupuuta ja kuusitukkia, toteaa Ylitalo.

Lähde: Luonnonvarakeskus ja Metsäteollisuus ry

Kuva: Erkki Oksanen / Luke

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.