Loimun valtuusto valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto käyttää Loimussa korkeinta päätösvaltaa ja luo raamit liiton toiminnalle. Valtuustopesti on näköalapaikka luonnontieteellisten sekä ympäristö- ja metsäalojen tilanteeseen.

Kolmivuotiaan liittomme ensimmäinen valtuustokausi on lopuillaan ja valtuustovaali seuraavalle nelivuotiskaudelle käydään 1.–25. lokakuuta. Valtuustoon valitaan 30 varsinaista ja 12 varajäsentä. 

Valtuustoryhmien puheenjohtajat kaudella 2017–2020 kertovat, mikä valtuustotyössä motivoi ja mitä hyötyä siitä on ollut.

 

 – Olen seurannut ilolla, miten liittojen yhdistämisen tuomat uudet muskelit ovat luoneet uusia vaikutusmahdollisuuksia.

 

Ninni Rissanen, 27, ympäristöasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Joensuu

Valtuustoryhmä: Loimun opiskelijat

 – Lähdin mukaan Loimun valtuustoon, koska halusin olla mukana vaikuttamassa liiton opiskelijatoiminnan suuntaan. Toki halusin myös toimia opiskelijoiden äänenä ja vaikuttaa valtuustotasolla opiskelijoiden asemaan liitossa. 

– Toimittuani valtuutettuna nyt kolme vuotta ymmärrän liiton toimintaa ja päätöksentekoa paremmin. Myös muiden sektorien toiminta on tullut tutummaksi. Pidän merkittävänä, että pääsin vaikuttamaan liiton ensimmäisten vuosien suuntaan. Loimun strategiassa opiskelijat huomioidaan hyvin. Myös uusien jäsenten hankinnan kannalta opiskelijoiden huomioiminen on tärkeää.

– Olen saanut hyviä verkostoja omalta alalta ja päässyt tutustumaan huipputyyppeihin! Liiton toimisto on tullut tutuksi, samoin liiton runsaat jäsenpalvelut, joita nykyään osaan hyödyntää paremmin ja vinkata muillekin.

– Ensimmäisten vuosien opiskelijoiden todella kannattaisi uskaltaa asettua ehdolle. Työhön ei tarvita pitkää liittotaustaa. Kynnys on matala. Valtuusto on älyttömän hyvä vaikuttamisen ja verkostoitumisen paikka kohtuullisella työmäärällä. Se on aitiopaikka liiton päätöksenteossa. 

 

 – Toivon valtuuston olevan jäsenistön näköinen.

 

Jukka Matilainen, 56, asiantuntija, Suomen metsäkeskus, Lahti

Valtuustoryhmä: Loimun Metsä 

 – Motiivinani lähteä mukaan Loimun valtuustoon oli se, että halusin vaikuttaa yhteisiin asioihin. Lisäksi motiivina oli luonnollisesti oman valtuustoryhmämme taustalla olevan jäsenistön tavoitteiden pitäminen esillä Loimun hallinnossa. Koska Loimu on uusi liitto, oli myös mielenkiintoista nähdä miten se rakentuu.

– Kuluneen kolmen vuoden aikana olen ymmärtänyt, kuinka tavattoman laaja-alainen Loimu jäsenistöineen on. Toiminnassa se on jatkossakin sekä rikkaus että haaste. Loimulaisen kentän asiat ovat kirjavan vaihtelevia kuten Suomen luonto.

– Kehottaisin kaikkia, jotka miettivät ehdokkuutta, heittäytymään mukaan ja olemaan yhteistyöhaluinen! Voit kasvaa mestariksi vain muiden avulla ja yhteistyössä muiden kanssa.

 

 – Valtuustotyö on laajentanut kuvaa työmarkkinoista.

 

Marianne Gunell, 41, molekyylimikrobiologi ja laatupäällikkö, Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku

Valtuustoryhmä: Kipinä

– Ennen Loimun perustamista olin mukana yhden edeltäjäliiton Luonnontieteellisten Akateemisten Liitto LAL:n valtuustossa ja pidin valtuustotyöskentelystä. Ajattelin, että olisi mielenkiintoista päästä mukaan rakentamaan uutta ammattiliittoa. Ja olen aina ollut ihminen, joka tykkää olla mukana siellä, missä tapahtuu.

– Loimun valtuustossa koen, että ajatukseni ovat avartuneet, olen saanut uusia kontakteja sekä vertaistukea. Vuosien varrella olen saanut valtuustosta hyviä kavereita ja uusia tuttuja, mikä on rikkaus. Mukaan valtuustotyöhön kannattaa lähteä ihmisten takia! Loimussa ihmisten ammattitaustat ovat moninaiset, metsänhoitajista ympäristönsuojelijoihin, ja liiton tavoitteissa ja lausunnoissa pitää pyrkiä löytämään keskitie.

– Jos mietit ehdolle lähtemistä, pohdi minkälaisen ammattiliiton haluat tulevaisuudessa? Valtuustossa pääset itse vaikuttamaan toimintaan ja näkemään miten ammattiliitto toimii.

 

 – Vaalit ovat ihmisen parasta aikaa!

 

Mikko Rautiainen, 42, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Valtuustoryhmä: Loimun Julmat 

– Halusin lähteä mukaan valtuustoon vaikuttamaan siihen, että se työ, mitä tehtiin Loimua ennen toimineessa LAL:ssa jäsenistön tueksi työelämän eri vaiheissa, jatkuu uudessa liitossa. Olen seurannut ilolla, miten liittojen yhdistämisen tuomat uudet muskelit ovat luoneet myös uusia vaikutusmahdollisuuksia.

– Olen saanut valtuustosta työelämän kontakteja aivan eri tavalla kuin vain oman pienen työpiirin kautta. Valtuustotyö on laajentanut kuvaa työmarkkinoista ja siitä, mikä ammattiliitossa on mahdollista. 

– Kaikkien, jotka tuntevat, että Loimu tekee tärkeää työtä, kannattaa lähteä ehdolle. Valtuuston on tärkeää saada jäseniä mahdollisimaan monelta liiton alalta, jotta se pystyy palvelemaan jäsenistöä mahdollisimman hyvin. Toivon valtuuston olevan jäsenistön näköinen.

 

 – Hyviä verkostoja omalta alalta.

 

Sari Hartonen, 51, ylimeteorologi, Ilmatieteen laitos, Helsinki 

Valtuustoryhmä: Loimu Valtio 

– Loimun valtuustovaalissa ehdolle asettuminen oli luontaista tällaiselta yhdistysaktiivilta, joka on kasvatettu yhdistystoimintaan. Minulla on pitkä ura ennen Loimua Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:ssä ja sitä ennen Geofyysikoitten liitossa. Akavalaisten liittojen hyvä toiminta ei näy julkisuudessa samalla tavalla kuin esimerkiksi SAK:n, mutta ammattiliittotoiminta on järkevää.

– Valtuustossa pysyy paremmin kärryillä, mitä ammattiliittomaailmassa tapahtuu, saa taustatietoa ja ja voi vähän vaikuttaa asioihin. Ja näin korona-aikaan tulevat tietenkin mieleen tuttavien tapaaminen ja ei niin viralliset juttuhetket. Valtuustossa tutustuu eri alojen ihmisiin ja siihen, mitä muualla valtion töissä tapahtuu.

– Valtuutettuna olemista kannattaa kokeilla rohkeasti! Ei tarvitse tietää ja osata kaikkea, uudet kyllä perehdytetään. Vaalit ovat ihmisen parasta aikaa! Toivon, että ehdolle asettuu ihmisiä erilaisilta työpaikoilta, myös pieniltä, ja mukaan tulee eri-ikäisiä ihmisiä, miehiä ja naisia. Erityisesti kannustan naisia asettumaan ehdolle, koska nykyinen valtuusto ja erityisesti hallitus on ollut jäsenistöä miesvaltaisempi. 

 

 – Olen päässyt tutustumaan huipputyyppeihin.

 

Niko Ekholm, 33, tuotekehityskemisti, Thermo Fisher Scientific Oy, Helsinki

Valtuustoryhmä: Yksityinen sektori

– Lähdin ehdolle Loimun valtuustoon, koska olen aina pitänyt vaikuttamistyöstä ja kollegoiden edunvalvonnasta. Olin valtuutettuna jo opiskeluaikoinani, molemmissa kouluissa. Halusin tuoda nuorempien ja melko hiljattain valmistuneiden ääntä valtuustoon. On etu, että mukana on eri ikäisiä. AY-liikkeen tuulettaminen ja imagon nuorennuskaan ei ole pahitteeksi.

– Valtuusto on näköalapaikka luonnon-, ympäristö- ja metsäalojen aloihin, niiden tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Myös verkostoituminen on ollut hyödyllistä. 

– Välillä tuntuu, että vaikka yksityinen sektori on suurin työnantajasektoreistamme, siellä ei ole kuitenkaan kiinnostusta liiton hallintoon. Rohkeasti mukaan! Valtuutetun pesti vie vain muutaman päivän vuodesta, mutta antaa paljon.

 

– Rohkeasti mukaan! Valtuutetun pesti antaa paljon.

vaalivideo2

Valtuuston jäsenet kertovat videolla (jutun alussa), miten ovat voineet vaikuttaa liiton toimintaan valtuustossa.

 

  

Vaalikuulutus

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti toimitetaan Loimun valtuuston vaali nelivuotiselle toimikaudelle 2021–2024 sähköisenä äänestyksenä 1.10.–25.10.2020.

Liiton äänioikeutetuista jäsenistä laadittu vaaliluettelo on tarkistettavissa 9.–16.9.2020 liiton toimistolta (puhelinpalvelu ma ja to klo 12–15, sekä ti ja ke klo 9–12 puh. 09 62268 510, sähköpostitse jasenasi@ (at) loimu.fi.) Huomautukset vaaliluetteloa vastaan on tehtävä liiton toimistoon osoitteeseen jasenasi@ (at) loimu.fi viimeistään 23.9.2020.

Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasiakirjojen sekä ehdokaslistojen tulee olla perillä liiton toimistossa 31.8.2020. Vaaliasiakirjat löytyvät Loimun verkkosivuilta www.loimu.fi/vaalit.

Loimun vaaleja säätelevät Loimun säännöt ja vaalijärjestys sekä yhdistyslaki. Vaaleja valvoo vaalilautakunta, johon kuuluvat Patrick Eriksson, Johanna Hristov, Laura Kammonen (pj), Mikhael Koufos, Ria Sarasti, Kimmo Silvo (varapj) ja Merja Simonen.

Helsingissä 11.3.2020

Loimun hallitus

www.loimu.fi/vaalit

 

 

 

Teksti: Ulla Kärki, kuvat: Pixabay/Free-Photos, Pixabay/Teefarm

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.