Lyhyesti

numero

 

Mineraaliklusterin vaikutukset talouteen ja työllisyyteen Lapissa

Tuoreet selvitykset osoittavat, että mineraaliklusterin ja sen investointien vaikutukset työllisyyteen ja talouteen ovat merkittäviä etenkin Lapin alueella. 

Suomen mineraaliklusteri kattaa seuraavat toimialat: kaivostoiminta ja louhinta (pois lukien turvetuotanto), metallien jalostus sekä kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus. Vuonna 2015 koko mineraaliklusterin kokonaistuotos kerrannaisvaikutuksineen oli noin 22,1 miljardia euroa, josta suora vaikutus oli noin 12,2 miljardia euroa. Koko maan tasolla mineraalisektorin kokonaistuotos oli 7 %, ja arvonlisäyksen ja työllisyyden osuus oli 4 %.

Globaali metallien tarve
kasvaa jatkuvasti mm. energia­murroksesta ja liikenteen sähköistymisestä johtuen.

– Suomessa tuotettujen rikasteiden ja metallien tuotantomäärät sekä kaivosinvestoinnit ovat pääsääntöisesti kasvaneet vuodesta 2015, ja myös metallien hintakehitys on ollut pääsääntöisesti nouseva vuoteen 2015 nähden, sanoo erikoisasiantuntija Jouni Vuollo Geologian tutkimuskeskuksesta.

Tutkimuksen mukaan aluetaloudelliset vaikutukset Lapin elinkeinoelämälle poikkeavat selkeästi kaikista muista tutkimuksessa mukana olleista alueista. Arvonlisäyksen osalta osuus kerrannaisvaikutuksineen on Lapissa 47 % ja muilla alueilla 2–16 %. Samanlaiset erot näkyvät myös mineraaliklusterin työllisyysvaikutuksissa. 

Lähteet: GTK, VN TEAS Suomen mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimus, Fraser Instituten selvitys

Kuva: Volvo Car Corporation

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.