Opinnot ovat vielä kesken, miksi miettisin työttömyyskassaa?ops

Tämän kevään tapahtumat osoittavat, että tilanne työmarkkinoilla voi muuttua itsestä riippumattomista syistä nopeasti. Oman toimeentulon voi turvata liittymällä työttömyyskassaan.

Miksi liittyisin työttömyyskassaan opiskeluaikana?

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että täytät työssäoloehdon, eli olet ollut työttömyyskassan jäsenyysaikana vähintään 26 viikkoa palkkatyössä. 26 viikon työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisesti, vaan sitä voi kerryttää opintojen aikana vaikkapa kesätöistä tai osa-aikatöistä.

Työssäoloehto kertyy jokaiselta kalenteriviikolta, jona työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa, ja saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vähintään 1 236 euroa/kk (vuonna 2020), jotta työ kerryttäisi työssäoloehtoa.

Kun saat opintojen aikana töitä, on tärkeää, että liityt Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäseneksi heti ensimmäisenä työpäivänä, jotta opintojen aikana tekemäsi palkkatyö kerryttäisi työssäoloehtoa. Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti, vaan jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin liityt kassaan.

Miten toimin, jos jään valmistumisen jälkeen työttömäksi?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Hae noin kahden viikon työttömyyden jälkeen ansiopäivärahaa Erkosta (jos olet kassan jäsen ja täyttänyt työssäoloehdon) tai työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta (jos et ole liittynyt kassaan).

Säilytä työttömyyskassan jäsenyysaikaiset työsopimukset ja palkkakuitit. Jos teet osa-aika­työtä ja työtuntiesi määrä vaihtelee, kirjaa ylös tekemäsi työtunnit tai säilytä työvuoro- tai tuntilistat.

Ansiosidonnainen päiväraha tarkoittaa, että työttömyyspäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävien 26 työssäoloehdon täyttävän viikon aikana ansaitsemistasi palkoista. Työttömyyskassan jäsenenä siis tavallaan vakuutat työntekosi työttömyyden varalle. 

Ansiosidonnainen päiväraha on yleensä suurempi kuin Kelan peruspäiväraha. Kelan työmarkkinatuki aktiiviajan korotusosalla on tänä vuonna 38,45 euroa päivässä, kun Loimun alojen opiskelijoiden kesätöiden keskiansioilla (2 000 euroa/kk) ansiopäivärahaa saa noin 64 euroa päivässä. Kuukaudessa eroa kertyy siis yli 500 euroa!  

Asiantuntijana kysymyksiin vastasi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon tiedottaja Eija Puusa.

Katso myös Työttömyysturvalainsäädännön määräaikaiset muutokset tästä.

Teksti: henri annila Järjestöasiantuntija, Loimu

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.