verkossa

Oppisinko verkossa?

Liiton jäsenetuihin kuuluvat urapalvelujen verkkokurssit ja -valmennukset.

Urapalvelujen koulutukset tarjoavat mahdollisuuksia syventyä työnhakuun tai ammatilliseen kehittymiseen. Oppiminen tapahtuu yhä useammin verkossa. Verkkokoulutukset ovat erilaisia rakenteeltaan, tavoitteiltaan ja suoritustavoiltaan.

Verkkokurssi on tapa käydä koulutuksellista aineistoa läpi ajasta ja paikasta riippumatta verkon välityksellä. Verkkokurssin materiaalit aukeavat ajastetusti ja pala kerrallaan. Järjestelmä muistuttaa osallistujia kurssin etenemisestä. Kurssin suorittaminen on vaivatonta, kunhan vain varaa oppimiselle riittävästi aikaa omasta kalenteristaan. Usein kursseihin kuuluu myös virtuaalitapaamisia webinaareissa, tai joskus jopa lähikoulutuksia kasvotusten.

Verkkovalmennuksen sisältö koostuu sopivasti pilkottujen informatiivisten materiaaliosioiden lisäksi jo opitun pohdinnasta sekä itsenäisen reflektion kautta että valmentajan kanssa käydyissä chattikeskusteluissa. Pohdinnan lisääminen koulutusmateriaalin tueksi auttaa osallistujaa hahmottamaan oppimaansa ja ajatuksiaan enemmän kuin pelkän materiaalin tutkiminen, mahdollistaa syvemmän oppimisen, teemaan liittyvän edistymisen, sekä edistymisen havaitsemisen.

Aktiivimalli sysäsi palvelukehitykseen 

Loimun verkkovalmennukset alkoivat viime vuonna työnhakijoiden aktiivimallin myötä. Valmennukset rakennettiin akavalaisten liittojen uravalmentajien yhteistyönä. 

Verkkovalmennusten avulla aktiivimalliin kuulunut työttömyysturvan leikkuri onnistuttiin välttämään 90 kertaa eli sillä oli taloudellista vaikutusta loimulaisille maksettuun ansiopäivärahaan yhteensä noin 21 000 euron arvosta. Vaikutus on laskettu Loimun jäsenille Erko-työttömyyskassasta maksetun keskimääräisen ansiopäivärahan avulla.    

Tukea työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen

Tällä hetkellä tarjolla on osaamisen tunnistamisen valmennus sekä kaksi piilotyönhakua sparraavaa valmennusta. Ammatillisen kehittymisen verkkokursseja ovat projektinhallinnan urapolulle valmentava Introduction to Project Management -kurssi sekä esihenkilöille suunnatut valmennukset. Etätyöskentelyyn tuo tukea Ensiapua virtuaalityöhön -verkkoalusta.

Loimun verkkokursseista ja -valmennuksista sanottua:

”Tämän valmennuksen jälkeen en enää odota pelkästään avoimia työpaikkoja, vaan otan itse rohkeasti yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin ja siellä mahdollisesti jo oleviin kontakteihin. Aiemmin ajattelin myös enemmän puutteitani, enkä niinkään niitä kaikkia vahvuuksia mitä minulla on.”

”Puolen vuoden sisään mahtuva 15 päivän valmennus­kokonaisuus (kuusi viikkoa pontevaa keskittymistä) on panostus, jolla on mahdollisuus saavuttaa aitoja tuloksia, pysyviä muutoksia omassa ajattelussa, myös asenteissa. Valmennukset auttoivat minua aidosti eteenpäin. Uskon ajatteluni kehittyneen merkittävästi.”

”Valmennuksen tehtävät, materiaali, muiden valmennettavien ja valmentajien kommentit ovat auttaneet minua ymmärtämään yhä paremmin, mikä on minulle toimivin tapa hakea uutta työpaikkaa: tarkkaan harkitut informaatiohaastattelut, lisätietojen saaminen hyvin suunnitelluilla soitoilla sekä kohdennetut ja osaamistani konkreettisesti kuvaavat hakemukset piilotyöpaikkoihin.”

 

 

Teksti: suvi liikkanen Urapalvelupäällikkö, Loimu
kuva: Mostphotos/Aleksandr Davydov

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.