Pääkirjoitus

Osaamisessa jälleenrakennuksen perusta

Kevään aikana meidän jokaisen elämä on muuttunut. Tulokulmia muutokseen on monia. Tätä salokirjoittaessani ysi- ja kutosluokkalaiset poikani ovat juuri lähteneet koulutyöhön koulurakennukseen kahden kuukauden kotikoulun jälkeen. Molemmille ala- ja yläkoulutaipaleiden viimeisestä keväästä tuli erilainen kuin olivat ajatelleet. Yhdessäolo lämpenevässä kevätsäässä vaihtui etäopiskeluun ja ulkoiluun parin tietyn kaverin kanssa. Syksyllä opiskelu jatkuu uusissa kouluissa ja ympyröissä, joiden olosuhteet ovat vielä hämärän peitossa. 

Työelämässä koronakriisin aiheuttamat lomautukset ja irtisanomiset ovat tuoneet huolta ja epätietoisuutta, joita me työmarkkinajärjestöt olemme pyrkineet toimillamme helpottamaan. Akava ja muut keskusjärjestöt ovat yhdessä laatineet esityksiä, jotka ovat poikkeustilanteessa parantaneet työntekijöiden työttömyysturvaa ja helpottaneet kriisiytyneiden työnantajien ja yrittäjien tilannetta. Tavoitteena on irtisanomisten ja konkurssien välttäminen ja työntekijöiden palaaminen töihin mahdollisimman nopeasti.

Edellä mainitut toimenpiteet ovat tilapäisiä ja ovat voimassa, kunnes pääsemme yli pahimmasta talouskriisistä. Samalla aloitimme keskustelun siitä, miten pidemmällä aikavälillä jälleenrakennamme taloutemme ja työmarkkinamme.

Normaalioloissakin niin poliittiset, yritys- kuin työmarkkinajohtajat toistelevat, että Suomi menestyy korkeatasoisella osaamisella ja asiantuntijuudella. Nyt, laman kolkutellessa ovellamme tämä on vielä olennaisempaa.

Pandemian aikana on korostunut tieteellisen tutkimuksen tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa. Tieteeseen pohjautuvalla tiedolla on keskeinen rooli myös yhteiskunnan jälleenrakentamisessa. Nousemme talouslamasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan luomalle perustalle. Innovaatioita eri sektoreilla syntyy vain, jos perustutkimuksemme ja korkeakoulutuksemme on laadukasta. Tämä kaikki vaatii investointeja.  

Yksi Loimun tärkeistä rooleista on pitää näitä teemoja esillä, kun talouden ja työelämän jälleenrakennus lähtee käyntiin. Strategiamme otsikkokin on Valoisamman tulevaisuuden tekijät. Ja niitä me loimulaiset olemme – aktiivisia ratkaisujen etsijöitä.  

mikko salo, toiminnanjohtaja, vs. päätoimittaja

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.