Lyhyesti

meri

Otsonointi-katalyysitekniikka avuksi Itämeren lääkeainejäämien hajottamiseen

Yhdyskuntaperäiset jätevedet sisältävät monia lääke­ainejäämiä, kuten särkylääkkeitä, tulehduslääkkeitä, antibiootteja ja hormoneja. Nämä lääkeainejäämät ovat haitallisia ekologisesti erittäin herkälle Itämeren alueelle. Itämeren suhteellisen vähäisen vesimäärän ja ankaran ilmaston vuoksi se on poikkeuksellisen haavoittuva ekosysteemi.

Otsonointireaktiot ovat osa ns. kehittynyttä hapetusteknologiaa (AOT), jota sovelletaan veden- ja ilmanpuhdistuksessa. Vaikka otsonoinnin avulla lääkeaineet voidaan poistaa nopeasti ja tehokkaasti jätevedestä, otsonointiprosessi ei kykene mineralisoimaan orgaanisia yhdisteitä täydellisesti, vaan tietyissä tapauksissa saattaa väistämättä muodostua erittäin myrkyllisiä väli- ja sivutuotteita. Nämä välituotteet poikkeavat usein huomattavasti alkuperäisestä lääkeainemolekyylistä myrkyllisyytensä ja rikastumispotentiaalinsa suhteen. Näiden välituotteiden määrittäminen ja täydellinen poistaminen ovat tärkeää juomaveden turvallisuutta ajatellen. Katalyyttinen otsonointi on lupaava menetelmä, koska se on ympäristöystävällinen ja erittäin tehokas.

Itämeren alueelta löydettävissä oleva neljä ekologisesti haitallista lääkeainemolekyyliä, ibuprofeeni, karbamatsepiini, diklofenaakki ja sulfadiatsiini hajotettiin menestyksellisesti tutkimuksessa.
lääkettä

MSc Soudabeh Saeidin väitöskirjatyössä rakennettiin otsonaattorilla varustettu kaasu-nestereaktorisysteemi, jossa voitiin suorittaa tarkkoja lääkeainemolekyylien hajoamisnopeuden mittauksia. Heterogeeniset katalyytit kiinnitettiin pyörivään koriin, joka oli sijoitettu reaktioastian sisälle. Neljä lääkeainemolekyyliä hajotettiin menestyksellisesti yhdistetyllä otsonointi-katalyysitekniikalla.

Katalyyttisten ja ei-katalyyttisten otsonointikokeiden avulla saatiin selville näiden lääkeaineiden ja muodostuneiden välituotteiden reaktiokinetiikka kokeiden aikana. Koetulosten perusteella kehitettiin ibuprofeenin otsonointinopeuden matemaattinen malli.

Väitöskirja teknillisen kemian ja reaktiotekniikan alalta tarkastettiin Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa maaliskuussa 2020. 

Lähde: Åbo Akademi

Kuva: Pixabay / Jussi777, Ingimage

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.