gunell

Marianne Gunell tekee työpaikallaan laboratoriossa COVID-testejä, jotka perustuvat polymeraasiketjureaktioon (PCR).

 

Täällä selvitetään, kenellä on korona

Koronakriisi näkyy pitkinä päivystyksinä sairaalalaboratorioissa.

– Olemme hankkineet paljon uusia laitteita ja nostaneet kapasiteettia. Kun on valmistauduttu poikkeustilaan, normaalit näytemäärät ovat laskeneet. Siten niihin liittyvä diagnostiikka vähentynyt, kertoo molekyylimikro­biologi ja laatupäällikkö Marianne Gunell koronakriisin vaikutuksista sairaalalaboratorioille Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissa.  

Euroopasta ja Yhdysvalloista tilattavien laitteiden saatavuusongelmat hidastivat testauskapasiteetin lisäämistä. Nyt sitä voidaan jo nostaa, jos sairastuneiden määrät nousevat.

Gunellin työssä poikkeustila on näkynyt tihentyneinä päivystyksinä. Edellisenä päivänä hän on ollut töissä aamukahdeksasta iltayhdeksään. Illalla kuuteen mennessä tulleet koronanäytteet analysoidaan ja raportoidaan saman päivän aikana. Tyksin laboratoriotoimialueen kliinisen mikrobiologian vastuualueella analysoidaan Varsinais-Suomesta, Ahvenanmaalta ja Satakunnasta tulleita koronanäytteitä. 

Henkilöstön perehdytyksiä oli jo aiemmin laajennettu ja lisätty työn kiertoa, jotta mikään tärkeä asia ei olisi vain yhden ihmisen hallussa. 

– Poikkeustilassa tämä on nyt noussut arvoonsa, kun pitää olla saatavilla osaajia joka diagnostiikan alalle. Jos satut olemaan kipeänä juuri kun jokin tilaamasi laite tai reagenssi saapuu, jonkun toisen pitää olla jo perillä asiasta, jotta testi saadaan käyttöön heti, Marianne Gunell kertoo.

Kriisitilanne on vain parantanut työyhteisön yhteishenkeä. Haasteet ovat vähentäneet poissaoloja ja lisänneet motivaatiota. Laboratorion akateemisista työntekijöistä kaikki ovat nyt mukana päivystysringissä, jotta työkuorma ei kasva kenellekään liian raskaaksi.

Yhteinen kriisi on Gunellin mielestä parantanut johdon toimintatapoja. 

– Tässä tilanteessa työnantaja on kuunnellut meitä paremmin. Koen, että varsinkin lähiesimieheni tukevat ja antavat arvostusta.

Koronakriisin aikana on puhuttu paljon lääkäreistä ja hoitajista, mutta paljolti unohdettu, että sairaalassa työskentelee paljon muutakin henkilöstöä. Gunell toivoisi näkyvyyttä sille, kuinka tärkeää työtä sairaalan akateeminen tutkimushenkilöstö tekee. 

Diagnostiikan kehittämisessä akateemisten vastuulla on sen suunnittelu, millaisia testejä otetaan käyttöön ja millaisia testauslaitteita hankitaan. Työhön kuuluu myös testitulosten analysointi ja raportointi. 

– Sairaalan työ perustuu paljolti laitteisiin. Tarvitaan luonnontieteellisen ja teknisen alan akateemista henkilöstöä, että erikoisosaamista vaativat laitteet saadaan toimimaan, Gunell sanoo.

Hän ihmettelee, että laboratorioissa työskentelevien akateemisten joutuisaan ruokailuun työajalla ei ole löytynyt neuvotteluratkaisua. Tyksin laboratoriotoimialueella lääkärit ja hoitajat ruokailevat työajalla, mutta mikrobio­logit, kemistit ja muut akateemiset omalla ajalla. Näissä olosuhteissa tämä epäoikeudenmukaisuus ja työnantajan joustamattomuus on tuonut lisäharmia kiireisiin työpäiviin.

Teksti: Ulla Kärki kuvA: Marianne Gunell

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.