Lyhyesti

satelliitttikuva

Satelliittikuvatulkinta Suomen etelärannikolta 25.2.2020.

Klikkaa kuva isommaksi.

 

Talven fosforikuorma Itämereen poikkeuksellisen suuri Lounais-Suomessa

Talvi 2019–20 oli Suomessa paitsi mittaushistorian lämpimin myös poikkeuksellisen sateinen. Etelä-Suomessa jokien virtaamat nousivat tulvakorkeuksiin useasti. Kolmen kuukauden fosforikuorma Saaristomereen oli lähes yhtä suuri kuin koko ennätysvuoden 2008 aikainen kuorma. 

Etelä-Suomessa talvi 2019–20 oli lumeton ja roudaton. Runsaat sateet tulivat pääosin vetenä ja huuhtoivat runsaasti erityisesti kiintoainesta ja fosforia jokiin ja niiden kautta rannikkovesiin. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja SYKE ylläpitävät jatkuvatoimisia vedenlaadun mittausasemia Lounais-Suomen joissa ja Vantaanjoessa. Koko maan osalta talven 2019–20 vedenlaatu- ja virtaamatiedot täydentyvät vielä.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ennusteen mukaan ilmastonmuutos voi pahimmillaan kasvattaa lumettoman maan fosforin huuhtoumaa Saaristomeren valuma-alueen pelloilta 50 prosentilla ja typen runsaalla kolmanneksella vuoteen 2060 mennessä.

Talvi oli Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa mittaushistorian lämpimin. Edellinen ennätys oli talvelta 2007–08. Vertailukelpoisia koko maan tilastoja on olemassa 1900-luvun alusta alkaen. Talvi oli monin paikoin myös poikkeuksellisen sateinen. Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella sademäärät olivat yli puolta enemmän kuin vertailukaudella tyypillisesti. 

Lähteet: SYKE ja Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuva: ESA Copernicus Sentinel Data & USGS/NASA Landsat Program, SYKE. Satelliittikuvien karttapalvelu Tarkka

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.