Tässä numerossa

Ajankohtaisia

Työelämä

Edunvalvonta

Loimun uutiset

Opiskelijalle

Lyhyesti

Menestyvillä työpaikoilla turvallisuus osa arkipäivää

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden nollatasoluokitukset jäsentyöpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä työturvallisuuden kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä työpaikoilta, joissa turvallisuus on osa arkea. 

– Olemme huomanneet, että turvallisuushavaintojen lisääntyessä tapaturmien määrä lähtee usein laskuun. Mitä useampi työpaikalta saadaan tekemään havaintoja, sitä enemmän turvallisuudesta tulee osa arkipäivää, foorumin johtaja Tiina-Mari Monni kuvaa.

Koko työpaikan vaarojen tunnistamisen rinnalla työkohtaisten riskien­arviointien ja tuumatuokioiden pitäminen on todettu hyväksi tavaksi vaikuttaa turvallisuuteen. 

Lisätietoa: Nollis.fi

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.