Tässä numerossa

Ajankohtaisia

Työelämä

Edunvalvonta

Loimun uutiset

Opiskelijalle

Kirja

Ympäristötunteiden
käsikirjakirja

Panu Pihkala: Mieli maassa? Ympäristötunteet. Kirjapaja 2019. 336 s.

Panu Pihkalan kirjassa Mieli maassa? Ympäristötunteet sanoitetaan erilaisia ympäristötunteita. Ilmastoahdistus on tullut jo tutuksi julkisessa keskustelussa, mutta ympäristöön liittyy myös paljon positiivisia tunteita. Ympäristöalan asiantuntijoille teos muistuttaa, että ympäristöongelmien luonnontieteellisten ratkaisumallien ohella tarvitaan myös ymmärrystä siitä, miten ihmiset yksilöinä ja yhteisöinä käsittelevät ympäristökriisejä tunnetasolla. 

Tässä käsikirjassa nimetään ekopsykologisten tunneteorioiden näkökulmasta esimerkein tunteita, joihin ympäristöasiat vaikuttavat jollakin merkittävällä tavalla. Lähtökohtana on, että ihminen voi hyvin, kun hänen luontoyhteytensä on vahva. Tunneteorioiden avulla voidaan löytää kanavia käsitellä vaikeiksi koettuja ympäristötunteita. 

Käsikirja toimii sanakirjana tai itsereflektion apuvälineenä, mutta myös ympäristöalan opettajat voivat saada siitä vinkkejä, kuinka näitä tunteita voisi käsitellä nuorten kanssa. Lukija saattaa kiinnostua uudissanoista, kuten ekovanhurskaus, kahvimaitosyyllisyys, paikkaipuu, ilmastolapsitoivo, maa-autuus. Kirjassa on muutamia kaavioita ympäristötunteiden psyykkisen käsittelyn kehityskuluista sekä havainnollistavia esimerkkejä ympäristötunteiden kokemuksista. Vaikeiden ympäristötunteiden yhteisölliseen käsittelemiseen ehdotetaan uusia rituaaleja, kuten apokalypsoa, jossa annettaisiin tilaa maailmanlopun syyllisyydentunteille huumorin ja musiikin keinoin. 

Mieli maassa voi siten tarkoittaa joko ympäristöongelmien valtavuudesta johtuvaa alakuloa ja masennusta tai maamielisyyttä, positiivista tunneyhteyttä ”maa­emoon” ja osallisuuden tunnetta omaan ympäristöön. Parhaimmillaan ympäristötunteiden käsittely johtaa aktiivisiin toimintamalleihin ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja voimaantumisen kokemuksiin. 

teksti Sari Autio

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.