Huomioita maakuntauudistuksen syövereissä

14.11.2017Anni Panula-Ontto-Suuronen

Taas on tulossa aluehallinnon uudistus kokoluokassa vuosisadan uudistus. Henkilöstön osallistaminen on uudistuksen tavoitteissa, mutta käytännön toteutuksessa vaikuttaa siltä, että kuntapuolen ja valtion pääsopijajärjestöt pelaavat tuolileikkiä siitä, kuka saa osallistua ja valtion henkilöstöjärjestöt jäävät nuolemaan näppejään.


Suurin itsenäisyyden ajan aluehallinnonuudistus haastaa työntekijäjärjestöjen yhteistyön. Suurista osallistumisen tavoitteista huolimatta kehittämisprojektilla on vaikeuksia, joita lisää YT-lain toimimattomuus ja kuntatyönantajan mahdolliset piilotavoitteet, joiden taustalla voi olla hankkeen jarruttamisen halu suurten kuntien talouteen kohdistuvien vaikutusten takia.

Maakuntauudistus tulee käsittää kehittämisprojektina sen sijaan, että keskustellaan siitä, ketkä pääsevät pöydän ääreen. Nyt tarvitaan pyöreän pöydän keskusteluja. Organisaatiouudistuksessa on kyse ihmisistä, ei prosesseista, koska ihmiset tekevät prosessin. Pöydän äärestä puuttuu työntekemisen tutkimusta, organisaatiopsykologista näkemystä, yhteisöpedagogiikkaa ja jopa kestävää kehitystä. Sen sijaan talous- ja insinööritieteet valloittavat johtamisen. Talouden ja teknologian sijaan uudistuksen lähtökohta ja päämäärä tulee olla ihmisissä ja ympäristössä. Asiantuntijaorganisaatiota johdetaan valmentamalla, edellytyksiä luomalla ja asettamalla haasteita.

Koulutusjärjestelmämme tuottaa tietoon kriittisesti suhtautuvia tutkijoita, koska disinformaatiota eli väärää tietoa tunnistamattomat viihdettä kuluttavat hypnoosille alttiit helposti ohjattavat tahdottomat robotti-ihmiset altistavat demokratian despooteille. Insinööritieteet ovat hyviä ratkaisemaan mekanistiseksi muutettavia ongelmia, yhteiskuntatieteet näkevät laajemmat ongelmat ja arvojärjestelmät niiden takana. 

Pelkästään talous- ja insinööritieteiden arvoilla tuotetusta maailmanjärjestyksestä voi syntyä fysikaaliskemiallisbiologisterveydellissosiaalisia ongelmia, kuten sairaat rakennukset.

Yksi kommentti "Huomioita maakuntauudistuksen syövereissä

Antti Haapala 17.11.2017 14.32

Hyviä huomioita. Mikään näin suuri uudistus ei saisi mennä vinoutuneesti yhden palkansaajaryhmän tai johto yhden koulukunnan aivoitusten mukaisesti. Liika mutkien suoriksi oikominen kostautuu jäljempänä. On muutakin kuin SOTE ja palo-/pelastustehtäviä. Myös ulkoistamisvimma monissa asioissa ei ole aivan loppuun saakka harkittua toimintaa; toimivien yritysten pitäisi tuottaa voittoa omistajilleen.

Insinööritieteitä itsessään on paha kritisoida ja voidaan asettaa kysymys, onko niillä ylipäätään oltava mitään muíta arvoja kuin mekanististen tai matemaattisten ongelmien ratkaisemien ja uusien innovaatioiden luonti. On ympäröivän yhteiskunnan eli demokratiassa meidän kaikkien asia asettaa tälle kehittelylle eettiset ja muuten yhteiseen hyvään tähtäävät raamit ja Pohjoismaissa olemmekin onnistuneet tässä suurvaltoja paremmin.

Kommentoi "Huomioita maakuntauudistuksen syövereissä"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.