Tässä blogissa Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo kirjoittaa jäsenille ajankohtaisista asioista ja ajatuksista.

Kestävää tulevaisuutta hallitusohjelmassa

13.6.2019Mikko Salo

Saimme joulukuussa 2018 valmiiksi Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelman, jossa esittelimme loimulaisten mielestä tärkeimmät yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärjet. Kestävän tulevaisuuden ohjelman kuusi kärkiehdotusta ja ohjelman koko tekstin löydät Loimun nettisivuilta.

Suomen uusi hallitus julkaisi maallemme hallitusohjelman kesäkuun alussa. Hallitusohjelman sisältö on yksi merkittävimmistä mittareista sille, miten Kestävän tulevaisuuden ohjelmamme ja sen esitysten eteenpäin viemiseksi eri yhteyksissä tehty vaikuttamistyö on tuottanut tulosta.


Alla joitain poimintoja siitä, mitä hallitusohjelma sanoo osasta Kestävän tulevaisuuden ohjelman teemoista.

Koulutuspolitiikassa esitimme muun muassa, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestoinnit nostetaan jo seuraavalla vaalikaudella yli neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Maan hallitus kertoo ohjelmassaan seuraavaa:

 • Suomeen laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla TKI-toimintaympäristö paranee, ja sitä kautta yksityisten ja julkisten investointien ja rahoituksen tasossa tavoitellaan neljän prosentin bruttokansantuoteosuutta.

Tämä esitys on myös Akavan ja monen muun tahon voimakkaasti ajama ja on ilahduttavaa, että myös uusi hallitus sen noteeraa ohjelmassaan.

Esitimme myös, että Suomi investoi laadukkaaseen, määrällisesti ennakoituun perustutkintokoulutukseen ja korkeatasoiseen perustutkimukseen. Esitimme, että perustutkintokoulutuksen ja perustutkimuksen tason nostamiseksi yliopisto- ja ammattikorkeakouluindeksi on palautettava täysimääräisenä. Korostimme, että korkeakoulujen rahoituksesta on tehtävä nykyistä ennakoitavampaa ja selkeämpää kasvattamalla perusrahoituksen merkitystä korkeakoulujen rahoitusmallissa.

Hallitusohjelma toteaa aiheesta muun muassa seuraavaa:

 • Vahvistetaan ennakoitavan ja pitkäjänteisen perusrahoituksen roolia korkeakoulurahoituksessa. Toteutetaan indeksikorotukset täysimääräisinä koko hallituskauden ajan.
 • Selvitetään tutkimusrahoituksen ennakoitavuuteen, pitkäjänteisyyteen ja hyödynnettävyyteen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Luodaan selvityksen pohjalta toimenpideohjelma tarkoituksenmukaisen tutkimusrahoituksen toteuttamista varten.

Toivommekin, että viime vuosina tapahtunut kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa heikentävä korkeakoulujen rahoituksen supistaminen pysähtyy. Kirjaus kuulostaa erinomaiselta tästä näkökulmasta.

Teimme Kestävän tulevaisuuden ohjelmassamme myös esityksiä, jotka liittyvät siirtymiseen uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Tähän liittyivät muun muassa esityksemme biotalousalojen ja niiden koulutus- ja tutkimusverkoston kehittämiseen. Hallitusohjelma toteaa seuraavaa:

 • Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan lisäpanostuksia erityisesti biotalouden, kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen, energiatehokkuuden, päästöttömien energiantuotantomuotojen, energian varastointiratkaisujen ja hiilen talteenoton ja hyödyntämisen kehittämiseksi ja markkinoille saattamiseksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Monellakin tavalla musiikkia loimulaisille korville, eikö?

Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä esitimme muun muassa, että ympäristönsuojelun ja -hoidon riittävä rahoitus- ja laatutaso varmistetaan kaikkialla Suomessa ja pitkäaikaisten ympäristötutkimuksen seurantajärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen investoidaan. Esitimme myös vapaaehtoisuuteen perustuvien luonnonhoitotoimenpiteiden, kuten Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn rahoituksen varmistamista.

Hallitusohjelma sanoo seuraavaa:

 • Lisätään ympäristötutkimuksen ja ympäristöhallinnon resursseja.
 • METSO-ohjelmaa jatketaan ja uudistetaan sekä korotetaan sen rahoitusta.

Seuraavassa Loimu-lehdessä julkaisemme laajemman analyysin hallitusohjelmasta ja sen kirjauksista liittyen erityisesti Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelman esityksiin.

Nyt alkaa työ sen varmistamiseksi, että hallitus vie yllä mainitut ja useat muut mielestämme tärkeät hankkeet maaliin alkaneen vaalikauden aikana. Kyse on meille Loimun strategian mukaisesta loimulaisten toimialojen toimintaedellytysten parantamisesta, loimulaisten äänitorvena toimimisesta sekä vastuunkannosta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Ei kommentteja "Kestävää tulevaisuutta hallitusohjelmassa"

Kommentoi "Kestävää tulevaisuutta hallitusohjelmassa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  __  __  ______  _____       
|   \\ \ \\/ // /_____// | ___||  ____  
| -- //  \ ` //  `____ `  | ||__  |  \\ 
| -- \\  | ||  /___//  | ||__  | [] || 
|______//  |_||  `__ `   |_____|| | __// 
`------`   `-`'  /_//   `-----`  |_|`-`  
           `-`         `-`   
 
 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.