Tässä blogissa Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo kirjoittaa jäsenille ajankohtaisista asioista ja ajatuksista.

Kohti hiilineutraaliutta, oikeudenmukaisesti

9.10.2020 Mikko Salo

Viime vuodesta lähtien olen kuulunut valtioneuvoston alla toimivaan kestävän kehityksen toimikuntaan. Toimikunta piti syyskuun lopulla erittäin mielenkiintoisen yhteiskokouksen talousneuvoston ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kanssa, aiheena Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Kokouksessa ja sen yhteydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa käsiteltiin useita tärkeitä ja kiinnostavia teemoja. Itselläni eniten ajatuksia herättivät seuraavat teemat. 

TKI-panostusten kasvattamisen lisäksi meidän pitää kehittyä kaupallistamisessa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset ovat kenties tärkein työkalumme hiilineutraaliutta kohti kulkiessamme ja koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä noustessamme. Samalla, kun meidän pitää lisätä TKI-panostustemme tasoa suhteessa bruttokansantuotteeseen, on meillä toteutuksessakin kehitettävää.

Professori, Aalto-yliopiston Sustainability Hubin johtaja Minna Halme totesikin kokouksessa pitämässään esityksessä, että Suomi panostaa kyllä paljon uuden vihreän teknologian kehittämiseen, mutta vähän sen markkinoille tulon edistämiseen. Tämä johtaa siihen, että menetämme kehitettyjen teknologioiden kaupallistumisen hyötyjä ja vientiin tarvittavia kotimarkkinareferenssejä.

Vihreä elvytys voi olla toimiva osa talouskriisin selviytymissuunnitelmaa.

Ilmastonmuutosta hillitäksemme meidän on siirryttävä fossiilitaloudesta kohti hiilineutraalia taloutta. Talouskriisin selviytymiskeinona vihreä elvytys tarkoittaa finanssipolitiikkaa, joka edesauttaa tätä siirtymää lisäämällä työllisyyttä ja kansantuloa samaan aikaan päästöjä vähentäen.

Professori, Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen avasi kokousesityksessään vihreän elvytyksen keinovalikoimaa. Esitellyistä keinoista paras päästövähennysvasteen ja työllisyysvaikutusten yhdistelmä näyttäisi olevan uusiutuvan energian tarjouskilpailu syvälämpöteknologiassa, mutta useilla muillakin keinoilla on selkeitä päästövähennys- ja työllisyysvaikutuksia (Aiheesta lisää: Ollikainen: Korona, ilmastotoimet ja vihreä elvytys).

Tarvitsemme uuden narratiivin.

Olennaisena osana hiilineutraaliin yhteiskuntaan kuuluu oikeudenmukainen siirtymä, jolla toteutamme rakennemuutoksen reilulla tavalla niin, että alueet, teollisuusalat tai ihmisryhmät eivät jää jälkeen sosioekonomisesta kehityksestä. Markku Ollikainen palasteli oikeudenmukaisuutta seuraavasti:

  • Resurssien jakaminen eli tulonjaollinen oikeudenmukaisuus (talousvaikutukset)
  • Menettely- ja päätöksentekotapoihin liittyvä oikeudenmukaisuus (demokratia, osallistuminen)
  • Erilaisten tarpeiden, kulttuurien ja näkökulmien tunnustamiseen liittyvä oikeudenmukaisuus (hyväksyntä)
  • Toteutuneiden epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseen liittyvä oikeudenmukaisuus (politiikka).

Minna Halme puolestaan nosti esiin tarpeemme yhteiselle, uudelle narratiiville. Muutoksen tekeminen on vaikeaa, koska haluamme pitää kiinni saavutetuista eduistamme, mutta myös siksi, että houkutteleva tarina oikeudenmukaisuudesta ja hiilineutraalista tulevaisuudesta puuttuu. Hän peräänkuulutti yhteistä tahtotilaa ylpeästi vastuullisesta, maailmalle esimerkkinä toimivasta Suomesta, joka luo uusia hiilineutraaliuden innovaatioita ja jakaa siirtymän taakan oikeudenmukaisesti.

Aikaisemminkin olen ollut mukana näistä aiheista käytävissä keskusteluissa, mutta viimeviikkoisen kokouksen jälkeen olen pohtinut eniten yhtä vahvuuttamme, joka liittyy Minna Halmeen esille nostaman uuden narratiivin löytämiseen.

Olemme vuosikymmenten varrella onnistuneet luomaan Suomeen useimmiten toimivan sopimisen kulttuurin, jossa yhteiskunnallisessa neuvottelutoiminnassa ja päätöksenteossa osapuolet ymmärtävät toistensa tulokulmia ja haluavat aidosti sopia asioista Suomen ja suomalaisten parhaaksi. Nyt sitä kulttuuria tarvitaan, jotta voimme toteuttaa oikeudenmukaisen siirtymän hiilineutraaliin yhteiskuntaan, samalla nousten talouskriisin varjosta.

Mission äärellä

19.3.2020 Mikko Salo

Äkkiseltään voi kuulostaa kevytmieliseltä hapatukselta ottaa puheeksi Loimun strategia näinä aikoina, kun koronakriisi myllää jäsentemme elämää, sekä työelämää että siviilielämää.

Mutta minäpä otan. Sillä nyt jos koskaan meidän on katsottava strategiamme peruspilareita, valittava niistä ne, jotka ovat tässä poikkeustilassa jäsenten kannalta kaikkein tärkeimmät ja keskityttävä niihin. Ja pitkälti vain niihin.

Painostustoimia pakon edessä

28.11.2019 Mikko Salo

Viime sunnuntaina 24.11. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus teki isoja päätöksiä. Päätimme jättää lakkovaroitukset teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloilla. Mikäli emme pääse Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvottelutulokseen sitä ennen, lakot alkavat noin 50 yrityksessä maanantaina 9.12. Myös Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat jättäneet lakkovaroitukset näille toimialoille.

Kestävää tulevaisuutta hallitusohjelmassa

13.6.2019 Mikko Salo

Saimme joulukuussa 2018 valmiiksi Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelman, jossa esittelimme loimulaisten mielestä tärkeimmät yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärjet. Kestävän tulevaisuuden ohjelman kuusi kärkiehdotusta ja ohjelman koko tekstin löydät Loimun nettisivuilta.

Suomen uusi hallitus julkaisi maallemme hallitusohjelman kesäkuun alussa. Hallitusohjelman sisältö on yksi merkittävimmistä mittareista sille, miten Kestävän tulevaisuuden ohjelmamme ja sen esitysten eteenpäin viemiseksi eri yhteyksissä tehty vaikuttamistyö on tuottanut tulosta.

Loimu's Program for Sustainable Future

26.4.2019 Mikko Salo

In December 2018 we concluded a year-long project, when after the Loimu Council meeting in November, Loimu board put the finishing touches to Loimu's Program for Sustainable Future.

Loimu´s Program for Sustainable Future is a document containing the most important topics and proposals Loimu wants to drive forward in Finnish society in the coming years. The topics and proposals have been gathered from Loimu members from all sectors. The Program was compiled and prepared by Loimu office. Loimu board and council discussed and decided the contents.

The Loimu way

30.11.2018 Mikko Salo

A major milestone in the young history of Loimu was reached last weekend. On Saturday 24th November in its fall meeting, the 30-member council of Loimu approved the Loimu Strategy ”Makers of a Brighter Future”. Our first strategy runs through year 2024 and consists of Loimu mission, vision, values and promises of a brighter future for all of you, our members.

Making a Brighter Future for You

27.9.2018 Mikko Salo

Loimu´s slogan ”Valoisamman tulevaisuuden tekijät” means ”Makers of a Brighter Future”. To me, it crystallizes the value of the various fields and the various tasks you, our members, work with. In many ways the expertise you have and the work you do is important, not only for Finland and its future, but also for the future of our planet and all humankind.

Aktiivisen keskustelun hedelmät

23.5.2018 Mikko Salo

Viime viikonloppuna Loimun valtuusto kokoontui Vantaalle strategiaseminaariin ja kevätkokoukseen tekemään työtä järjestömme tulevaisuuden eteen ja pistämään kansia kiinni ensimmäiselle toimintavuodellemme. Kahden päivän kokoontumisesta muodostui mielestäni tärkeä askel eteenpäin Loimun tulevaisuuden rakentamisessa.

Hyvä paha kehysriihi

13.4.2018 Mikko Salo

Tämän viikon työmarkkinapoliittisesti kiinnostavin tapahtuma on ollut maan hallituksen kehysriihi, jonka tuloksena valtioneuvosto torstaina julkisti Julkisen talouden suunnitelman vuosille 2019 - 2022. Loimun näkökulmasta kehysriihen annille voi antaa sekä ruusuja että risuja.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.