Mikä on Loimu?

Kohti valoisampaa tulevaisuutta

Strategiassaan Loimu määrittelee missionsa, arvonsa ja visionsa sekä jäsenille tehtävät lupaukset kuluvalle ja seuraavalle valtuustokaudelle (2019–2024) niin, että valmius tarkistusten tekemiseen strategiakauden aikana on olemassa.

Strategiakauden aikana Loimu suunnittelee toimintansa sekä suuntaa taloudellisia ja henkilöresurssejaan jäsenille tehtyjen lupausten ja niihin liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Strategia tähtää Loimun mission parhaaseen mahdolliseen toteuttamiseen saavuttamalla asetetut tavoitteet ja visio.

Loimun arvot ovat toiminnan perusta. Loimun luottamushenkilöt ja työntekijät sitoutuvat strategiaa toteuttaessaan toimimaan Loimun arvojen mukaisesti.

Loimun strategia on syntynyt vuoden 2018 aikana Loimun strategiatyöryhmän, hallituksen, valtuuston ja toimiston työskentelyn tuloksena. Loimun jäsenyhdistysten puheenjohtajat työstivät strategiaa seminaarissaan huhtikuussa 2018. Loimun valtuusto on vahvistanut strategian syyskokouksessaan 24.11.2018.

Strategiatyöryhmä on käyttänyt tärkeänä työvälineenä ja informaatiolähteenä maalis-huhtikuussa 2018 toteutettua Loimun ensimmäistä jäsentutkimusta.


 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu