Mikä on Loimu?

Loimun tulevaisuus -jäsenkysely 2018

Jäsenille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa Loimun tulevaisuuden suuntaan ja sisältöön vastaamalla Loimun tulevaisuus -jäsenkyselyyn 2018. Minkälainen reilun vuoden toiminnassa ollut liitto jäsentensä mielestä on? Mihin toimintaa pitäisi tulevaisuudessa suunnata?

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköposti-informoituna internet-kyselynä 16.3. - 10.4.2018. Alustavat tulokset on saatu, tutustu niihin! Tutkimukseen vastasi 1 590 jäsentä. Kiitokset kaikille vastanneille!

Kuinka hyvin Loimu tunnetaan?

Loimun tunnettuus jäsenistön keskuudessa on kohtalaisella tasolla. Yli puolet jäsenistöstä tuntee liiton kohtalaisesti ja noin kolmannes hyvin tai erittäin hyvin. Heikosti tuntevia on 15 prosenttia.

Tärkein tiedotuskanava jäsenistölle on sähköpostilla toimitettava jäsenkirje. Toiseksi tärkein tietolähde on Loimu-lehti ja kolmanneksi tärkein Loimun verkkosivut. Erot ovat selvät näiden suhteen. Sosiaalisen median kanavat on selvästi vähemmän tärkeä tietolähde.

Minkälainen liitto Loimu jäsenkunnan silmissä on?

Jäsenistö näkee Loimun ja sen toiminnan laadukkaana, monipuolisena, hyvin suunniteltuna ja hyvin jäsenkuntaa palvelevana. Toiminta on hyvin johdettua ja Loimu kantaa vastuuta jäsenistön toimeentulosta ja menestyksestä, on aktiivinen ja dynaaminen.

Melko hyvätasoisen tuloksen Loimu saa innovatiivisena toiminnan kehittäjänä, kotoisana ja läheisenä yhteisönä sekä Loimuun kuuluminen ylpeydenaiheena.

Loimu vaikuttajana saa kriittisimmät arviot: sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta että vaikuttavuutta Akavan sisällä koskevien väitteiden kanssa eri meiltä olevia on enemmän kuin samaa mieltä olevia.

Arvosanat Loimun toiminnalle jäsenyys-, työ- ja virkasuhdeneuvonnassa sekä palkka- ja uraneuvonta-asioissa ovat hyvällä tasolla. Yli puolet arvionsa antaneista antaa erinomaisen tai erittäin hyvän arvosanan, 12/20 prosenttia heikon tai kohtalaisen arvosanan. 

 

Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo esitteli jäsenkyselyn tulokset valtuuston seminaarissa 19.5.
Katso video Loimun Facebook-sivulta!

 

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu