Mikä on Loimu?

Loimun lupaukset valoisammasta tulevaisuudesta

1. Palvelemme jäseniä aktiivisesti

 • Jäsenet ovat tyytyväisiä tuottamiimme palveluihin
 • Selvitämme säännöllisesti jäsenten palvelutarpeita
 • Olemme kiinnostuneita jäsenen hyvinvoinnista
 • Olemme jäsenen kumppanina työelämän muutostilanteissa

2. Valvomme jäsenten etua työmarkkinoilla

 • Annamme asiantuntevaa työ- ja virkasuhdeneuvontaa
 • Vaikutamme aktiivisesti ja ennakoiden akavalaisen työmarkkinatoiminnan suuntaan ja sisältöön
 • Edistämme yhdenvertaisuutta työpaikoilla ja yhteiskunnassa
 • Tuemme ja koulutamme loimulaisia henkilöstön edustajia

3. Haluamme kasvaa ja vahvistua järjestönä

 • Panostamme jäsenhankintaan ja jäsenpitoon
 • Etsimme kasvupotentiaalia loimulaisilta aloilta
 • Vahvistamme ja laajennamme Loimun läsnäoloa kampuksilla
 • Aktivoimme loimulaisia työpaikkojen luottamushenkilöiksi

 4. Kehitämme loimulaisten alojen koulutusta ja jäsenten osaamista

 • Vaikutamme loimulaisten alojen koulutuksen laatuun ja sisältöihin
 • Vaikutamme loimulaisten alojen koulutusmääriin
 • Teemme yhteistyötä loimulaisia kouluttavien korkeakoulujen kanssa
 • Vaikutamme valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan
 • Tuemme jäsenten jatkuvaa oppimista
 • Kehitämme jäsenten osaamista tarjoamalla jäsenille laadukkaita ja monipuolisia palveluita

5. Parannamme loimulaisten alojen toimintaedellytyksiä

 • Vaikutamme loimulaisille tärkeissä elinkeino- ja muissa poliittisissa kysymyksissä
 • Edistämme loimulaisten alojen positiivista tunnettuutta
 • Vaikutamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edellytyksiin
 • Vaikutamme loimulaisille tärkeiden julkisten toimijoiden toimintaedellytyksiin
 • Olemme mukana loimulaisten alojen yhteisöissä
 • Vaikutamme loimulaisten alojen lainsäädäntökysymyksiin

6. Toimimme loimulaisten äänitorvena

 • Edistämme loimulaisten alojen tunnettuutta ja arvostusta
 • Olemme rohkea yhteiskunnallinen keskustelija
 • Nostamme esiin loimulaisten työtä ja saavutuksia

7. Rakennamme loimulaista yhteisöllisyyttä

 • Tuemme Loimun jäsenyhdistysten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä
 • Edistämme loimulaisten alueellista ja alakohtaista verkostoitumista
 • Ideoimme ja järjestämme loimulaisia tapahtumia

8. Kannamme vastuumme kestävän tulevaisuuden rakentamisesta

 • Noudatamme omassa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita
 • Tuemme globaalia oikeudenmukaisuutta edistävää toimintaa
 • Tuomme esiin loimulaista asiantuntemusta osana kestävää tulevaisuutta

 

 

 

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu