Mikä on Loimu?

Mihin haluamme löytää ratkaisuja?

Loimun jäsenet työskentelevät Suomen ja koko maailman tulevaisuuden kannalta avainasemassa olevilla aloilla. Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa.

Loimun tulevaisuuden suunnittelussa meidän on otettava huomioon globaalit megatrendit - kestävyysvaje, kaupungistuminen ja digitalisaatio. Miten ne loimulaisiin vaikuttavat, mikä on loimulaisten rooli uusien ratkaisujen etsimisessä, miten kehitys muuttaa loimulaisten työtä ja työn tekemisen tapoja?

Näihin kysymyksiin työstämme vastauksia ja ratkaisuja Loimun tulevaisuustyön edetessä.

Työ ja toimeentulo muuttuvat

Muuttuvan työelämän taustalla ovat globaalit megatrendit sekä monimuotoinen teknologinen kehitys. Silpputyö, mikroyrittäjyys ja kansainväliset työmarkkinat ovat loimulaistenkin arkea.

Yhä useammin työtä tehdään rinnakkain monelle työnantajalle ja muidenkin kuin perinteisen työsuhteen kautta. Miten tämä kehitys muuttaa työmarkkinajärjestöjen, kuten Loimun, roolia?

Työn murros vaikuttaa myös sosiaaliturvaan. Loimulaistenkin toimeentulo voi jatkossa muodostua työtulosta useammilta työnantajilta ja nykyisestä poikkeavasta sosiaaliturvasta. Uuden sosiaaliturvan malli voi olla uhka tai mahdollisuus.

Koulutuksen merkitys muuttuu

Työn murroksen myötä osaamisen, koulutuksen ja uuden oppimisen merkitys kasvaa. Osaamisen päivittämisen tarve on jatkuvaa. Muutos haastaa paitsi koulutusjärjestelmiä, myös työyhteisöjä. Mikä on Loimun rooli elinikäisessä oppimisessa?

Osallistuminen ja vaikuttaminen muuttuvat

Digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat myös yhteiskunnallista päätöksentekoa ja demokratiaa. Liittyminen aatteiden ja ideoiden taakse on helpompaa kuin ennen, kun taas kiinnittyminen pitkäkestoisiin poliittisiin projekteihin tai liikkeisiin on aiempaa ohuempaa. Minkälaisia innovatiivisia tapoja Loimu voi ottaa käyttöön yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseksi?

Loimun ja sen jäsenistön toimintaympäristön haasteita

  • Korkeasti koulutettujen työelämän muutokset
  • Loimulaisen identiteetin löytäminen
  • Osaamisen päivittämisen kiihtyvä tarve
  • Teknologian kehityksen vaikutukset työelämään
  • Työmarkkinajärjestöjen roolin kehittyminen
  • Yksilöllisten palvelujen kasvava tarve
  • Loimulaisen osaamisen hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu