Metsäpäivien lippuarvonnan säännöt

Järjestäjä

Arvonnan järjestää Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry.

Osallistuminen arvontaan

Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat, päätoimisesti opiskelevat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi kuitenkaan osallistua Loimun työntekijät tai heidän perheenjäsenensä.

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Loimun julkaisua seuraavissa sosiaalisen median kanavissa:

Instagram:
– Loimun opiskelijat, julkaisu 7.10.2022 Metsäpäivien lippuarvonta <3 Metsä Group, Tornator.

Osallistumisaika on 7.10.-13.10.2022. Osallistuneiden kesken arvotaan yhteensä neljä (4) lippua Metsäpäiville. Suomen Metsäyhdistykseltä ostetun yhden lipun arvo on 310 € + alv.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Meta ei ole osallinen arvonnassa.

Arvonnan suorittaminen ja voitosta ilmoittaminen

Arvonta suoritetaan 14.10.2022. Voitosta ilmoitetaan voittajille yksityisviestillä samaisessa kanavassa, kuin osallistuminen on tapahtunut. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viiden (5) päivän kuluessa edellä mainitusta arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja.

Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja Loimun tietosuojaselosteen mukaan.

Muut arvonnan säännöt

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkintoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista pois lukien arpajaisvero, jonka maksaa järjestäjä tai sponsorit.


Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä tällä kampanjasivulla.