Mikä on Loimu?

Loimu - jäsenkuntansa edunvalvoja

Työmarkkinaedunvalvonta

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteiljöiden liitto Loimu toimii  jäsentensä edunvalvojana palkkaus-, työsuhde- ja ammatillisissa asioissa. Me tunnemme hyvin niin korkeakoulumaailman, tutkimuslaitokset ja muun julkisen sektorin kuin teollisuuden ja kaupalliset yrityksetkin.

Loimu valvoo jäsentensä etuja vaikuttamalla Akavassa ja sen alaisissa neuvottelujärjestöissä.

Julkisen sektorin sopimusneuvotteluihin Loimu osallistuu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn kautta. Yksityisellä sektorilla Loimu vaikuttaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta. Loimu on molempien neuvottelujärjestöjen jäsen ja sillä on edustus JUKOn ja YTN:n hallituksissa.

Ammatillinen edunvalvonta

Loimu vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikkaan sekä suoraan että keskusjärjestö Akavan ja sen alaisten neuvottelujärjestöjen kautta.

Kansainvälistä edunvalvontaa Loimu hoitaa Akavan kansainvälisten asioiden toimikunnassa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Aktiivisen, suoran yhteiskunnallisen vaikuttamisen kohteiksi on valittu jäsenkunnan työmarkkinatilanteeseen, ammatilliseen asemaan ja arvostukseen ratkaisevasti vaikuttavat koulutuspoliittiset ja elinkeinopoliittiset erityiskysymykset.

Loimu toimii aktiivisesti yhteistyössä päättäjien, korkeakoulujen, opetusministeriön ja opetushallinnon koulutuspoliittisten linjausten valmistelusta vastaavien virkamiesten kanssa, jotta jäsenkunnan etu ja näkökulmat tulisivat otetuiksi huomioon päätöksenteossa.

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu