Mikä on Loimu?

Kestävää tulevaisuutta seuraavaan hallitusohjelmaan

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa tulevalle hallituskaudelle. Esitämme, että Suomen hallitus laatii vaalikaudelle 2019 – 2023 omaa hallituspolitiikkaansa ohjaavan kestävän tulevaisuuden ohjelman, jossa otetaan huomioon loimulaiset linjaukset.

Loimun esitykset kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi ovat:

  • Investoiminen kilpailukykyä, osaamista ja uusia innovaatioita edistävään koulutukseen ja tutkimukseen
  • Sitoutuminen biotalousalojen ja niiden koulutus- ja tutkimusverkoston kehittämiseen
  • Panostaminen terveydenhuoltoon nivoutuvaan innovatiiviseen ja tulokselliseen tutkimus- ja yritystoimintaan
  • Metsien kestävään, monipuoliseen hyödyntämiseen ja hiilivaraston kasvuun tähtäävän metsä- ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen
  • Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen varmistaminen
  • Työelämän joustavuuden, työ- ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuuksiin liittyvän yhdenvertaisuuden sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen

Lue koko Kestävää tulevaisuutta hallitusohjelmaan tästä

Hallitusohjelmatavoitteet nousevat laajemmasta Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmasta, joka hyväksyttiin loppuvuodesta 2018. Kestävän tulevaisuuden ohjelmaa on työstetty keväästä lähtien, työskentelyyn ovat osallistuneet Loimun hallituksen ja valtuuston jäsenet sekä henkilökunta. Työtä on tehty rinnakkain Loimun tulevaisuus -strategiatyön kanssa, ja Loimun strategia ja Kestävän tulevaisuuden ohjelma tukevat ja täydentävät toisiaan.

 

 

Luonnonvara-alojen esitykset hallitusohjelmaan 2019

Tutustu tästä Loimun, Agronomiliiton ja Luonnonvara-alat Luvan yhteisiin hallitusohjelmaesityksiin.

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu