Mikä on Loimu?

Loimulainen vaikuttaminen alueilla

Loimulla on useita edustuksia maakunnallisissa toimielimissä. Tälle sivulle on koostettu akavalaisia vaikuttamisen paikkoja maakunnissa sekä Loimun edustukset niissä.

Akavan maakuntaverkostot

Akavan alueellista vaikuttamista vahvistavat alueverkostot, joiden puheenjohtajiksi on valittu edustajia eri akavalaisista liitosta. Alueiden toimijat ovat oman alueensa erityispiirteiden ja tilanteen asiantuntijoita. Heillä on läheinen yhteys Akavan liittojen aluetoimijoihin ja paikallisiin vaikuttajiin sekä sidosryhmiin. Yhteensä maakuntaverkostoja on 18. 

Loimun edustukset maakuntaverkostoissa
Akava Etelä-Pohjanmaa
Kari Hongisto, Luonnon, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Lisätietoa Akavan sivuilla

Akavan ulkopuoliset edustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY)-keskukset

ELY-keskusten neuvottelukunnat

ELY-keskusten yhteydessä on neuvottelukuntia, jotka toimivat yhteistyö- ja neuvottelufoorumina. Neuvottelukunta tukee alueen ELY-keskuksen toimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä ja sen tehtävänä on seurata ELY-keskuksen strategian suunnittelua ja toteutumista.

Loimun edustukset ELY-keskusten neuvottelukunnissa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Neuvottelukunta 2016–2018
Jäsen Kari Hongisto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Hämeen ELY-keskus
Neuvottelukunta 2015–2018
Varajäsen Niina Salminen-Åberg, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunnat

TY-Neuvottelukunta on julkisen työvoima- ja yrityspalveluja hankkivan viranomaisen (TE-toimisto) ohjausryhmä. Neuvottelukunta sopii toimintamalleista, joiden avulla työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia voidaan hallita. Se antaa tehtävänalaansa liittyviä lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille. Lisäksi se seuraa TE-toimistoille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja laatua. Neuvottelukunta laatii oman vuotuisen työsuunnitelmansa.

Loimun edustukset TY-neuvottelukunnissa
Hämeen TE-toimisto
Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta (TY-neuvottelukunta) 2019-2021
Varajäsen Niina Salminen-Åberg, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta (TY-neuvottelukunta) 2016-2018
Varajäsen Seppo Repo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Pohjois-Savon TE-toimisto
Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta (TY-neuvottelukunta) 2019-2021
Jäsen Janne Saarela, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Työsuojelulautakunnat

Työsuojelun vastuualueen yhteydessä toimii neuvoa antava työsuojelulautakunta, joka koostuu työmarkkinajärjestöjen ja alan asiantuntijoiden edustajista. Työsuojelulautakunnan tehtävänä on käsitellä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimialueella:
• merkittäviä työsuojelun kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita
• työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä voimavarojen suuntaamista työsuojelun edistämiseksi
• muita työympäristön alueellisen kehittämisen kannalta merkittäviä asioita.

Loimun edustukset työsuojelulautakunnissa
Itä-Suomi
Työsuojelulautakunta 2019–2021
Varajäsen Janne Saarela, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Maakuntien liitot

Maakuntien yhteistyöryhmät (MYR)

Jokaisessa maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka tehtävänä on huolehtia maakunnan aluekehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Yhteistyöryhmä on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko. Siinä on kattavasti edustettuina maakunnan alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot: Jäsenistä kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes ohjelmia rahoittavia valtion viranomaisia sekä valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä. 

Loimun edustukset maakuntien yhteistyöryhmissä
Etelä-Karjalan liitto
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 2014-2020
Varajäsen Seppo Repo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Etelä-Pohjanmaan liitto
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 2017-2021
Varajäsen Kari Hongisto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry

Hämeen liitto
Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 2014–2020
Jäsen Niina Salminen-Åberg, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu