Mikä on Loimu?

Jäsenlehden toimitusneuvosto

Jäsenlehden toimitusneuvosto:
Loimun jäsenlehdellä on toimitusneuvosto, joka osallistuu jäsenlehden sisällön suunnitteluun. Tehtäväänsä suorittaessaan toimitusneuvosto muun muassa:
- käsittelee lehden yleisiä linjoja
- käsittelee lehden lukijatutkimuksia
- ideoi lehden sisällön kehittämistä ja juttuaiheita

Hallitus nimittää Loimun jäsenlehden toimitusneuvoston edellä toimikuntien yleisissä säännöissä kuvatun nimittämismenettelyn mukaisesti kuitenkin niin, että myös jäsenlehden päätoimittajalla on oikeus esittää kirjallisesti hallitukselle henkilöitä toimitusneuvoston jäseniksi. Toimitusneuvoston jäsenmäärä on vähintään 4 ja enintään 10 henkilöä, joista yksi on opiskelija ja yksi on hallituksen jäsen. Toimitusneuvoston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Erovuorossa on vuorovuosina puolet jäsenistä. Loimun opiskelijatoimikunta tekee hallitukselle esityksen toimitusneuvoston opiskelijajäsenestä. Toimitusneuvoston kokoonpanossa pyritään monipuolisuuteen jäsenten taustan ja heidän edustamiensa jäsenryhmien osalta.

Jäsenet kaudella 2019-2020:

Armi Asola, Varsinais-Suomen shp
Tiina Etelälahti, suunnittelija, Hus-kuntayhtymä
Aino Ässämäki, Suomen metsäkeskus
Kaisa Oksanen, lääketieteellinen asiantuntija, Sanofi Oy
Laura Kammonen, viestintäkoordinaattori, Metsäteho
Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, MTK
Karri Saarnio, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos
Sari Autio, tutkimuspäällikkö, Luomuinstituutti
Iida Pennanen, opiskelijoiden edustaja
Johannes Huokuna, opiskelija, Loimun hallituksen edustaja
Anna Melkas, Loimu, päätoimittaja

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu