Mikä on Loimu?

Opiskelijatoimikunta

Opiskelijatoimikunta
- kehittää liiton opiskelijajäsenhankintaa ja -pitoa yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa
- avustaa liiton opiskelijatoiminnan kehittämisessä
- tukee liiton henkilöstöä opiskelijatoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä
- toimii liiton ja opiskelijajäsenten välisenä tiedonkulkukanavana
- kehittää liiton opiskelijajäsenyhdistysten toimintaa tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteisen ideoinnin avulla
- toimii opiskelijoiden äänenä liiton toiminnassa (muiden liiton hallinnossa vaikuttavien opiskelijoiden ohella)
- edistää jäsentensä kasvamista liiton aktiivitoimijoiksi
- tekee esityksen Loimun hallitukselle liiton muiden toimikuntien opiskelijaedustajista
- tekee esityksen jäsenlehden päätoimittajalle lehden toimitusneuvoston opiskelijajäsenestä

Hallitus nimittää opiskelijatoimikuntaan kaksi jäsentä jokaiselta loimulaiselta kampukselta (Joensuu, Jyväskylä, Kumpula, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Viikki). Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 16. Toinen kunkin kampuksen edustajista on paikallisen Loimun opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja ja toinen yhdistyksen hallituksen muu jäsen. Paikallinen Loimun opiskelijayhdistys päättää asiasta itsenäisesti. 

Lisäksi jokaiselta paikkakunnalta valitaan kaksi varajäsentä opiskelijatoimikuntaan; varajäsenet osallistuvat toimikunnan kokoukseen paikkakunnan varsinaisen edustajan estyessä. Hallituksen opiskelijajäsen osallistuu toimikunnan kokouksiin tarvittaessa. Opiskelijatoimikunnan jäsenten, mukaan lukien puheenjohtajien, toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Esitykset tehdään Loimun toimikuntahaun verkkolomakkeen kautta viimeistään 2.12.2018. Opiskelijatoimikunta käsittelee toimikuntien opiskelijaedustajien hakemukset kokouksessaan joulukuussa ja laatii hallitukselle ehdotuksen opiskelijatoimikunnasta sekä toimikuntien opiskelijaedustajista. Mikäli toimikuntaan hakee useampi kuin yksi opiskelijajäsen, toimikunnan sihteeri huomioi loput hakemukset yhdenvertaisesti muiden toimikuntaan tulleiden hakemusten kanssa.

Jäsenet kaudella 2019-2020:

Kuopio:
Riku Kiviluoto, (varsinainen)
Elina Tervo, (varsinainen)
Marika Rissanen, (1. varaedustaja)
Aino Peltonen, (2. varaedustaja)

Joensuu:
Mika Juutilainen (varsinainen)
Janne Tamminen (varsinainen)
Mari-Tuuli Korhonen (1. varaedustaja)

Jyväskylä:
Jenni Heikkilä (varsinainen)
Miikael Saksman (varsinainen)
Nella Heikinmäki (1. varaedustaja)
Ville Heinonen (2. varaedustaja)

Turku:
Teppo Lindberg (varsinainen)
Ronja Lannder (varsinainen)
Katariina Perkonoja (1. varaedustaja)
Aaro Ketokulta (2 varaedustaja).

Oulu:
Olli-Pekka Luoto (varsinainen)
Katri Ollila (varsinainen)
Antti Pöllänen (1. varaedustaja)
Susanna Kirsilä (2. varaedustaja)

Viikki:
Hanna Ollikainen (varsinainen)
Alma Seppälä (varsinainen)
Jani Lehto (1. varaedustaja)
Mari Humalajoki (2. varaedustaja)

Kumpula:
Tapani Linnaluoto (varsinainen)
Miko Lehtinen (varsinainen)
Iiro Niskala (2. varaedustaja)

Huokuna Johannes
Hallituksen opiskelijaedustaja

Loimun opiskelijatoimikunta kokoaa valtakunnallisesti yhteen Loimun paikalliset opiskelijayhdistykset ja esittää opiskelijanäkökulmia Loimun hallitukselle. Toimikunnan puheenjohtajat rohkaisevat kaikkia opiskelijoita lähtemään mukaan Loimun opiskelijatoimintaan. Heidän kokemuksen mukaan toimikunnassa pääsee kehittämään toimintaa ja itseään yhdistysaktiivina, sekä verkostoitumaan muiden loimulaisten tulevien ammattilaisten kanssa.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu