Yhteistyön hyödyt

Me tarjoamme ainejärjestöllesi työelämätietoa ja taloudellista tukea.

Ainejärjestöt hyötyvät yhteistyöstä Loimun kanssa monin tavoin. Meiltä saa tukea muun muassa työelämätapahtumien ja -ekskursioiden järjestämiseen sekä työelämätietouden ja -taitojen edistämiseen. Näin autamme alojemme ammattilaisia ja opiskelijoita kohtaamaan.

Tuemme yhteistyöainejärjestöjämme heidän tekemässään edunvalvontatyössä. Opiskelija- ja järjestökoordinaattori sekä kampuspromoottorit jakavat mielellään vinkkejä hyvistä ekskursiokohteista kaikilla työnantajasektoreilla (yksityinen, valtio, yliopisto, järjestö). Meiltä saat myös vinkkejä hyvistä puhujista eri aloilta tapahtumiinne. Myös Loimun asiantuntijat tulevat mielellään pitämään luentoja ja koulutuksia työelätapahtumiinne.

Olemme kuluneina vuosina järjestäneet ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi:

• LinkedIn- ja CV-koulutuksia
• Koulutuspolitiikan ajankohtaiskatsauksia
• Saunailtoja ja muita rentoja verkostoitumistilaisuuksia

Me tarjoamme tietoa työelämästä ja tulemme mielellämme kertomaan tapahtumiin alasi urapoluista, työtilanteesta, työllistymisestä ja siitä, millaista työ on eri tehtävissä.