Opiskelijat ja lakko

Lakko on yksi työtaistelutoimista, jota voidaan käyttää vauhdittamaan työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja. Tulevista työtaistelutoimista tiedotetaan ja lakosta annetaan lakkovaroitus. Jos työskentelet muun kuin YTN:n tai JUKO:n neuvotteleman työehtosopimuksen piirissä, seuraa kyseisen työehtosopimuksen neuvotteluista vastaavan liiton viestintää. Työsuhteessasi noudatettava työehtosopimus käy ilmi omasta työsopimuksestasi.

Teknologiateollisuuden lakot

Teknologiateollisuuden lakot peruuntuivat, sillä osapuolet saavuttivat sovun 14.2.2023. Uusi sopimus tuo palkankorotusten lisäksi merkittävän parannuksen työelämän tasa-arvoon palkallisten vanhempainvapaiden muodossa. Lue lisää ratkaisusta YTN:n sivuilta. 

Kaupan alan lakot

Kaupan alalla on päästy sopuun ja työtaistelutoimet ovat päättyneet.

Loimu maksaa lakkoavustusta niille kaupan alan lakossa mukana olleille Loimun jäsenille, joilla olisi ollut vähintään neljän (4) tunnin työvuoro lakon aikana lakkokohteissa ja joille syntyi tämän vuoksi ansionmenetystä.

Lakko-oikeus on perusoikeus, joten työnantaja ei voi velvoittaa ketään tekemään lakon alaista työtä. Jokaisella työntekijällä on oikeus kieltäytyä lakonalaisista töistä.

 • Mikäli olet ollut lakossa, lähetä vapaamuotoinen lakkoavustushakemus s-postitse edunvalvonta@loimu.fi

  Mainitse hakemuksessa seuraavat asiat:

  • nimi ja jäsennumero
  • mikä lakko (järjestäjä)
  • työnantaja ja toimipiste
  • lakkopäivät
  • työtehtävä ja noudatettava työehtosopimus
  • liitä oheen palkkakuitti, josta näkyy palkanpidätys
  • tilinumero, jolle lakkoavustus maksetaan

  Loimu maksaa lakkoavustusta 100 euroa/päivä. Avustuksesta 16 euroa on verotonta ja ylittävältä osuudelta pidätetään 40 prosentin vero Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

  Lähetä lakkoavustushakemus mahdollisuuksien mukaan kuukauden sisällä lakon päättymisestä. Avustusta haetaan kaikilta lakkopäiviltä samalla kertaa.

Ajantasaisimman tiedon oman työehtosopimuksesi tilanteesta löydät sopimusta neuvottelevan tahon verkkosivuilta.

Ylemmät toimihenkilöt YTN on akavalaisten liittojen yksityissektorin neuvottelujärjestö. Seuraa YTN:n työehtosopimusneuvottelujen etenemistä YTN:n sivuilta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vastaa akavalaisten liittojen julkisen sektorin neuvotteluista. Seuraa JUKOn ajantasaista viestintää JUKOn sivuilla.

Usein kysyttyä lakoista

Mikä on lakko?

Lakko on painostustoimi, jolla pyritään vauhdittamaan jumissa olevia työehtosopimusneuvotteluja. Lakon aikana ei tehdä lakonlaista työtä, ei työpaikalla tai sen ulkopuolella.

Lakkoon julistetaan nimenomaan työt. Siksi lakko koskee kaikkia työntekijöitä lakonalaisen työehtosopimuksen piirissä työpaikalla riippumatta heidän järjestäytymisestään.

Mikä on lakkovaroitus?

Lakkovaroitus on lainmukainen ilmoitus tulevasta lakosta. Lakko toteutuu, jos ennen sen alkamista työehtosopimusneuvotteluissa ei saavuteta sopua. Lakkovaroitus ei vielä aiheuta toimenpiteitä työpaikoilla tai yksilön osalta.

Koskeeko lakko myös minua opiskelijana?

Lakkojen piiriin julistetaan aina nimenomaan työt, joten myös opiskelijoilla on oikeus ja velvollisuus osallistua lakkoon, mikäli he työskentelevät lakossa olevan työehtosopimuksen piirissä. Työehtosopimuksen voi tarkistaa vaikka omasta työsopimuksesta.

Onko minun pakko osallistua lakkoon?

On muistettava, että työtehtävät ovat lakossa. Osallistumalla lakkoihin tuet neuvottelijoiden työtä ja estät työnantajan yksipuolisen sanelun yleistymistä.

En tiedä pitäisikö minun olla lakossa. Mitä teen?

Jos työsuhteeseesi sovelletaan lakon alaista työehtosopimusta ja työskentelet lakkoon määrätyssä yrityksessä, sinun tulee olla lakossa. Jos et kuitenkaan ole asiasta varma, tarkista asia ensisijaisesti omalta luottamusmieheltäsi. Jos sellaista ei ole, ota yhteyttä Loimuun, edunvalvonta@loimu.fi

Mitä teen käytännössä, kun osallistun lakkoon?

Et mene työvuoroosi tai suorita lakon ajalle suunniteltua lakonalaista työtä. Lakon johdosta vapautuneella ajalla voit tehdä mitä itse haluat.

Tuleeko minun ilmoittaa jollekin olevani lakossa?

Lakossa olosta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle eikä esimerkiksi Loimulle. Lakon jälkeen hae lakkoavustusta.

Miten lakko vaikuttaa palkkaani?

Lakonajalta ei makseta palkkaa. YTN:n liitot maksavat lakkoavustusta lakkoon osallistuville jäsenilleen, jotka ovat liittyneet jäseniksi ennen lakon alkamista.

Miten saan lakkoavustusta?

Lakkoavustuksen saa YTN-liiton jäsen, joka osallistuu lakkoon. Lakkoavustuksen saamiseksi pitää olla liittynyt liiton jäseneksi ennen lakon alkua.

Lakkoavustusta haetaan joko YTN:n lakkoavustusjärjestelmän kautta tai esim. Kaupan alan lakoissa Loimusta lakon jälkeen.

Olen töissä nollatuntisopimuksella, osallistunko lakkoon?

Jos olet töissä nollatuntisopimuksella lakon piirissä olevassa yrityksessä ja sinulla on ennen lakon alkua merkitty työvuoro, olet lakossa ja jäsenenä oikeutettu lakkoavustukseen. Jos sinulle ei ole merkitty lakon ajalla työvuoroja, et ole töissä, etkä lakossa eikä sinun tule sopia lakon ajalle uusia työvuoroja.

Kaupan alalla lakkoavustuksen saa vähintään neljän (4) tunnin työvuoron perusteella.

Olen töissä osa-aikaisella työsopimuksella ja teen tuntityötä. Osallistunko lakkoon ja jos kyllä, miten?

Mikä sinulle on merkitty/sovittu työpäivä tai työtunteja lakkopäiville, osallistut lakkoon. Kaupan alalla lakkoavustuksen saa vähintään neljäksi tunniksi sovitun työvuoron perusteella.

Onko lakko laillinen?

Lakko on täysin laillinen toimenpide. Kaikilla ko. sopimusten piirissä olevilla on velvollisuus osallistua lakkoihin. Lakko on jossain tapauksissa viimeinen keino, jotta alalla toimiville saadaan mm. riittävät yleiskorotukset ja uusi työehtosopimus syntyy.

Työnantaja aikoo kerätä nimilistoja lakkoon osallistuvista. Mitä teen, tuleeko minun ilmoittaa työnantajalle osallistuvani lakkoon?

Ei tarvitse.  Järjestöt hoitavat tarvittavat ilmoitukset. Lakkoon osallistuminen on laillinen oikeus, eikä työnantaja voi tai saa sitä estää. Jos työnantaja tiedustelee lakkoon osallistuvien nimiä, niitä ei tarvitse kertoa. Työnantajalla ei ole oikeutta painostaa ketään olemaan osallistumatta työtaistelutoimenpiteisiin. Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska niihin on täysi oikeus. Tarvittaessa ota yhteyttä luottamushenkilöösi tai Loimun edunvalvontaan, edunvalvonta@loimu.fi

Lisätietoja: