Opiskelijavaikuttaminen Loimussa

Tarjoamme jokaiselle opiskelijajäsenellemme mahdollisuuden vaikuttaa Loimussa. Tutustu mahdollisuuksiin ja lähde mukaan!

Opiskelija-aktiivina Loimussa

Tarjoamme jokaiselle aktiiville mahdollisuuden sopiviin haasteisiin. Ainejärjestöjen ja kiltojen tavoin voit olla apuna järjestämässä esimerkiksi työelämäsaunaa tai tuutoripiknikkiä kampuksellesi. Hae mukaan Loimun opiskelijayhdistykseen kampuksellasi esimerkiksi puheenjohtajaksi, sihteeriksi, taloudenhoitajaksi tai muuhun hallituspestiin.

Loimun opiskelijayhdistyksen hallituksesta voit hakea Loimun opiskelijatoimikuntaan, jossa on jokaisen paikallisyhdistyksemme puheenjohtaja sekä yksi hallituksen jäsen. Opiskelijatoimikunta yhdistää valtakunnallisesti kaikkia Loimun opiskelijayhdistyksiä ja aktiiveja. Se kehittää ja ottaa kantaa aktiivisesti opiskelijatoimintaamme kautta maan. Tämän lisäksi opiskelijatoimikunta on ollut rakentamassa esimerkiksi opiskelija-aktiivien osaamissertifikaatteja, suunnittelemassa Loimun nykyistä opiskelijatoiminnan mallia sekä ottanut aktiivisesti kantaa Loimun toimintaan.

Hallinnon opiskelijaedustajana Loimussa ja Akavassa

Opiskelijatoimikunnan lisäksi voit hakea mukaan hallinnon opiskelijaedustajaksi eli hallopediksi Loimun muihin toimikuntiin. Opiskelijoilla on edustus seuraavissa toimikunnissa:

• Loimu-lehden toimitusneuvostossa
• Järjestötoimikunta
• Koulutuspoliittisten ja yliopistoasioiden toimikunnassa

Opiskelijoiden kiintiöpaikoilla on haluttu turvata opiskelijoiden edustus edellä mainittuihin toimikuntiin. Opiskelijaedustaja on täysivaltainen toimikunnan jäsen. Loimun jäsenenä voit hakea [linkki] toimikuntahaussa myös valtion, kunta-alan tai yksityissektorin toimikuntiin, mutta näissä ei ole erillistä opiskelijapaikkaa.

Loimun opiskelijatoimikunta valitsee joka toinen vuosi edustajan ja varaedustajan Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan eli AOVA:an. AOVA on Akavan hallituksen alainen toimielin, jonka ensisijainen tehtävä on pitää opiskelijoiden ääni selkeänä ja kuuluvana Akavassa. Käsiteltävät aiheet ovat pitkälti koulutuspoliittisia. AOVA tapaa vuodessa kolmesti. Kokousten välillä aktiivista toimintaa ylläpitävät AOVA:n joukosta koottu puheenjohtajisto sekä puheenjohtajiston apuna toimiva työjaosto. AOVA:n puheenjohtajalla on lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa ja työvaliokunnassa.

Sinä Loimun huipulla? Hae mukaan valtuustoon ja hallitukseen!

Loimun korkein päättävä elin on neljän vuoden välein valittava valtuusto, jossa on sääntömääräisesti aina vähintään kaksi opiskelijajäsentä. Valtuusto päättää muun muassa Loimun budjetista ja isoista suuntaviivoista, kuten strategiasta ja toimintasuunnitelmasta. Valtuusto kokoustaa vähintään kahdesti vuodessa.

Käytännön tasolla toimintaa ohjaa valtuuston valitsema hallitus, jossa on aina vähintään yksi opiskelijajäsen. Hallituksen opiskelijajäsen on myös mukana Loimun opiskelijatoimikunnassa, jotta tieto puolin ja toisin etenee mahdollisimman hyvin. Hallitus päättää muun muassa Loimun käytännön toimista, seuraa ja edistää valtuuston päätösten toteutumista sekä hyväksyy uudet jäsenet liittoon. Päätösten käytännön toteuttamisesta vastaa Loimun henkilökunta.

Mitä aktiivitoiminnasta jää käteen?

Loimun aktiivitoiminnassa pääset ystävystymään yli aine-, tiedekunta- ja kaupunkirajojen. Samalla pääset kuulemaan valtakunnallisella tasolla työelämästä, verkostoitumaan alan asiantuntijoiden kanssa sekä keräämään kokemusta niin projektihallinasta, viestinnästä kuin yhdistystoiminnastakin. Vuosi aloitetaan perinteisesti Kevätseminaarilla, jossa kaikki opiskelija-aktiivit pääsevät tapaamaan toisiaan pääkaupunkiseudulla paripäiväisessä koulutus- ja verkostoitumistapahtumassa. Syksyllä järjestetään vastaavasti Syysseminaari kaikille aktiiveillemme. Vuoden lopulla kiitoksena vuoden toiminnasta opiskelija-aktiivit pääsevät ilmaiseksi Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle sekä saat nauttia herkullisen jouluillallisen.

Loimu sertifioi osaamista opiskelijayhdistyksen puheenjohtajan, taloudenhoitajan, viestintävastaavan, projektipäälliköiden ja tapahtumavastaavien osalta. Osaamisen sertifioinnissa käytetään Open Badge -merkkejä. Sertifikaatin on kehittänyt IMS Global ja sertifioinnista vastaavat liiton työntekijöinä opiskelija- ja järjestökoordinaattori sekä kampuspromoottorit. Merkit on otettu käyttöön vuoden 2021 alusta.

Opiskelijatoimikunnan puheenjohtajat

  • pj Riika Poutanen, vpj Mikko Sipola

  • pj Nella Heikinmäki, vpj Nita Tuomi

  • pj Jenni Heikkilä, vpj Elina Tervo

  • pj Niklas Leinonen, vpj Ronja Lanndér

  • pj Juho Ikonen, vpj Ronja Lanndér

Opiskelija-aktiivien kunniamaininnat kautta aikain

  • Roosa Vanhatalo, Riku Kiviluoto, Pauliina Ryökäs, Nita Tuomi, Iida-Sofia Holma, Katariina Perkonoja & Jenni Heikkilä

  • Elina Tervo, Santeri Neuvonen, Aino Peltonen & Ronja Lanndér

  • Tomi Saviluoto, Matti Leponiemi & Vilma Ikonen

  • Moona Haapala, Tanja Turunen, Janne Sarkkinen, Kristiina Myller, Niklas Leinonen & Iiro Nerg