Opiskelijat

Hallinnon opiskelijaedustajat

Loimun toimielimistä hallinnon opiskelijaedustus löytyy niin itse vaaleilla valittavasta valtuustosta kuin liiton hallituksesta, koulutuspoliittisesta toimikunnasta, lehden toimitusneuvostosta sekä järjestötoimikunnasta. Samoin opiskelijoilla on täysin oma opiskelijatoimikuntansa, jonka pääasiallinen tehtävä on toimia opiskelijoiden edustajana ja yhteistyöelimenä liitossa.

Nykyiset toimielimet ja niiden jäsenet näet täältä.

Hallitus

Vastaa liiton toiminnan suunnasta käytännön tasolla. Ohjaa liiton toimintaa ja tekee Ne Isoimmat Päätökset.

 

 

Valtuusto

Päättää kahdesti vuodessa valtuuston kokouksissa liiton toiminnan suunnasta ja budjetista. Päättää sekä hallituksen, toimiston että kaikkien toimielinten toiminnan raamit.

 

Opiskelijatoimikunta

Opiskelijoiden yhteistyöelin numero yksi! Jokaisella paikkakunnalla on oma edustajansa toimikunnassa. Toimikunta tapaa kolme kertaa vuodessa edustaen opiskelijoita liitossa ja sen toiminnassa.

 

 

Koulutuspoliittinen toimikunta

Seuraa aktiivisesti alojemme koulutuspolitiikkaa työelämäpainotuksella. Vastaa Loimun koulutuspoliittisten lausuntojen ja kannanottojen suunnittelusta ja tekemisestä. Ohjaa Loimun koulutuspoliittisen vaikuttamisen suuntaa.

 

Lehden toimitusneuvosto

Avustavat viestintäpäälliköitä Loimun lehden toteutuksessa ja suunnassa. Erinomainen paikka etenkin jos viestintä ja tiedotus kiinnostavat ;)

 

 

Järjestötoimikunta

Suunnittelee ja toteuttaa Loimun jäsenyhdistysten toiminnan kehittämiseen, tukemiseen ja koordinointiin liittyviä asioita. Loimun kaikkien yhdistysten yhteistyöelin numero yksi.

 
 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2019 Loimu