Opiskelijat

Loimun opiskelijapalkkasuositukset

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun antamat palkka- ja gradukorvaussuositukset perustuvat liiton tekemiin palkkatutkimuksiin sekä soveltuvien liittojen opiskelijoiden palkkasuositusten vertailuun.

Suositus on tarkoitettu omaan opintoalaan liittyviin yksityissektorin työtehtäviin. Palkkaukseen vaikuttavat myös työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset lisäopinnot tai erityistaidot. Tuntipalkan saa jakamalla suosituksen kuukausipalkan luvulla 150.

Mikäli alalla on työ- tai virkaehtosopimus, jossa määritellään harjoittelijoiden tai opiskelijoiden työtehtävien palkkaus, noudatetaan kyseistä sopimusta. Työsuhde ja sen myötä palkka ovat aina suositeltavampi vaihtoehto kuin palkkiot, stipendit tai apurahat. Tällöin henkilölle kertyy työsuhteeseen perustuvat etuudet ja myös ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan oikeuttava työssäoloehto karttuu.

Loimun palkkasuositukset opiskelijoille vuonna 2017
Opintojen alkuvaihe 0-180 1 800 €/kk
Opintojen keskivaihe 180 op * 2 200 €/kk
Opintojen loppuvaihe, 240 op -> 2 400 €/kk

* Kanditutkinto suoritettu

Gradukorvaussuositus
Gradutyön osalta suositellaan työsuhteen käyttöä, jolloin henkilölle kertyy työsuhteeseen perustuvat etuudet. Mikäli henkilö palkataan työsuhteeseen gradun ajaksi, palkkasuositus on vähintään 2300 €/kk. Jos gradusta maksetaan kertakorvaus, suositus on vähintään 6300 €.

Vastavalmistuneen vähimmäispalkkasuositus
Loimun vähimmäispalkkasuositus yksityissektorille on 3300 euroa kuukaudessa.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

© 2017 Loimu