Urapalvelut

Opiskelijoiden palkkasuositukset

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun antamat palkka- ja gradukorvaussuositukset perustuvat liiton tekemiin palkkatutkimuksiin sekä soveltuvien liittojen opiskelijoiden palkkasuositusten vertailuun.

Suositus on tarkoitettu omaan opintoalaan liittyviin yksityissektorin työtehtäviin. Palkkaukseen vaikuttavat myös työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset lisäopinnot tai erityistaidot. Tuntipalkan saa jakamalla suosituksen kuukausipalkan luvulla 150.

Mikäli alalla on työ- tai virkaehtosopimus, jossa määritellään harjoittelijoiden tai opiskelijoiden työtehtävien palkkaus, noudatetaan kyseistä sopimusta. Työsuhde ja sen myötä palkka ovat aina suositeltavampi vaihtoehto kuin palkkiot, stipendit tai apurahat. Tällöin henkilölle kertyy työsuhteeseen perustuvat etuudet ja myös ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan oikeuttava työssäoloehto karttuu.

Loimun palkkasuositukset opiskelijoille vuonna 2020-2021:
Opintojen alkuvaihe 0-180 op 2 250 €/kk
Opintojen keskivaihe 181-240 op * 2 400 €/kk
Opintojen loppuvaihe, yli 240 op 2 700 €/kk

* Kanditutkinto suoritettu

Jos opiskelija tekee gradutyön yliopiston ulkopuoliselle taholle, on palkkasuositus 2 700 €/kk. Korvaus suositellaan maksettavaksi palkkana kertokorvauksen sijaan.

Tuntipalkan saat jakamalla kuukausipalkan luvulla 150.

Vastavalmistuneiden vähimmäispalkkasuositus on 3400 €/kk. Se on tehty yksityisen sektorin toteutuneiden palkkojen pohjalta.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu