Anställningen

Effektiv intressebevakning, en trygghet för medlemmarna

Utgångspunkten för Loimus intressebevakning är bevaking av medlemmarnas arbets- och anställningsvillkor.

Intressebevakning av våra medlemmars arbetslivsvillkor sköts på många olika ställen. Loimu är aktivt med i intressebevakningsarbetet i centralförbundet Akava, De högre tjänstemännen YTN, Förhandlingsorganisation för offentliga sektorns utbildade FOSU samt lokalt.

Vår anställnings- och tjänsteförhållanderådgivning hjälper samtliga våra medlemmar med alla frågor kring arbetslagstiftningen. Sådana frågor är bl.a.:

  • Granskning av arbetsavtal
  • Arbete utomlands
  • Arbetstids- och semesterfrågor
  • Familjeledighetsfrågor
  • Samarbetsförfarandefrågor
  • Uppsägnings- och permitteringsfrågor
  • Arbetslöshetsersättningsfrågor

Loimu har ett eget ombud för varje arbetsgivarsektor. Varje ombud är insatt i intressebevakning, avtal och specialfrågor inom sin sektor. Vänd dig till en expert i rådgivning i anställningsfrågor när det gäller dina rättigheter och skyldigheter som anställd.

Loimu ger dig råd i hur problem på arbetsplatsen ska lösas och kan vid behov bistå i förhandlingar. Leder förhandlingarna inte till önskat resultat är det möjligt att lösa tvisten i rätten med hjälp av förbundets rättsskyddsförsäkring.

Det finns stadgar och lokala avtal på många arbetsplatser där det stadgas om exempelvis arbetstider, naturaförmåner, reseersättningar och sociala förmåner. Ombuden och kontaktpersonerna dvs. FOSU:s eller YTN:s ombud är de bästa experterna på arbetsplatsspecifika frågor.

Lönerådgivning är en viktig del av förbundets individuella intressebevakning. Du hittar allmän information om lönenivåer och löner på sidan Löner under Karriärstjänster.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu