Anställningen

Intressebevakning inom den privata sektorn

Förhandlingsverksamhet inom den privata sektorn sker genom De högre tjänstemännen YTN rf. YTN:s medlemmar är Akavas yrkesförbund med medlemmar som arbetar inom den privata sektorn. YTN knyter kollektivavtal med Finlands Näringsliv EK:s medlemsförbund samt företagsspecifika avtal.

För lokal intressebevakning har man på arbetsplatserna valt en lokal ombudsman, dessutom finns det en YTN-företagsförening på de största arbetsplatserna. Mer information om YTN:s avtalsverksamhet, företagsföreningar och kontaktuppgifter till ombudsmän hittar du på YTN:s webbsida.

Ungefär 4 500 av Loimus ordinarie medlemmar arbetar inom den privata sektorn. De viktigaste sektorerna är kemisk industri, skogsindustri och den växande privata laboratoriesektorn. Dessutom arbetar Loimus medlemmar inom tekonologiindustrin, planerings- och konsultsektorn, föreningssektorn, LTY-sektorn samt på diverse handelsföretag inom laboratoriesektorn.

Intressebevakning inom den privata sektorn sköts inom Loimu av förhandlingschef Jukka Sippola, jukka.sippola (at) loimu.fi och av intressebevakningsdirektör Arja Varis, arja.varis (at) loimu.fi.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu